Kotisivu

Anna-Maija Castrén
VTT, Dosentti

Työskentelen Sosiaalitieteiden laitoksella, sosiologian oppiaineessa tutkijana ja tuntiopettajana.  Erityisalojani ovat sosiaaliset verkostot, läheissuhteet, perheen ja sukulaisuuden tutkimus, vertaileva tutkimus ja konfigurationaalinen sosiologia. Olen erityisen kiinnostunut erilaisten metodologisten lähestymistapojen yhdistämisestä laadullisessa tutkimuksessa. Viime vuosina olen perehtynyt perhe- ja sukulaissuhteisiin eron jälkeen ja kirjoittanut perheen monimuotoisuudesta, eroperheistä, uusperheistä ja erosukulaisuudesta. Perhe-elämän moninaisuus on edelleen kiinnostava aihepiiri, vaikka tällä hetkellä tutkin perhe- ja sukulaispiirin muodostumista uuden perhekokoonpanon syntyvaiheessa. Olen haastatellut nuoria pareja häitten kynnyksellä ja kerännyt aineistoa heidän sosiaalisista verkostoistaan. Johdan Helsingin yliopiston rahoittamaa hanketta Getting married, staying married; the first years of marriage and the therapeutic work (2011-2013).

Yhteystiedot:

Sosiaalitieteiden laitos, Sosiologian oppiaine
PL 59 (Unioninkatu 38)
00014 Helsingin yliopisto
s-posti: anna-maija.castren@helsinki.fi
puh. 045-6734763

Huom! 1.9.2013-31.7.2014:

Yhteiskuntatieteiden laitos, Itä-Suomen yliopisto, PL 111, 80101 Joensuu (anna-maija.castren@uef.fi)

Contact information:

Department of Social Research, Sociology
PO Box 59 (Unioninkatu 38)
FIN-00014 University of Helsinki
Finland
email: anna-maija.castren@helsinki.fi
telephone: +358 45 6734763