Sponsores

Väitöstutkimustani ovat rahallisesti tukeneet tähän asti seuraavat tahot:

  • Helsingin yliopiston rahastot
  • Hämäläisten ylioppilassäätiö
  • Reinhold Ekholmin säätiö

Tukijoitteni ylistykseksi olen toistaiseksi kirjoittanut seuraavan epigrammin:

Augusti fundi, vir pauper, pectore ab imo
Phegino-Nesaeis gratulor auspicibus.
Heres, ut dicam, patrimonioli benedico
illum a quo datur – o! – tanta pecunia mi.