Yliopiston etusivulle | Suomeksi | På svenska | In English

Yleistä

Ainedidaktiikan tutkimusyksikkö tutkii oppiaineiden ja kouluissa opetettavien aihekokonaisuuksien opettamista, opiskelua ja oppimista. Tärkeimpänä kontekstina ovat perusopetus ja toisen asteen koulutus, mutta myös muut koulutukset ja opiskeluympäristöt otetaan huomioon. Keskeistä on opetuksen, oppimisen tai opiskelun kohteen sijoittuminen tietyn oppiaineen tai tieteenalan kehykseen. Ainedidaktisessa tutkimuksessa korostuukin taustalla oleva tieteenala ja sille ominaisten ajattelutapojen, tiedon rakentumisen ja perinteen merkitys ja vaikutus. Tutkimus on usein monimetodista ja ylittää tieteenalarajoja.

Lisätietoja yksiköstä antavat
professori Liisa Tainio (liisa.tainio[at]helsinki.fi) ja
professori Sirpa Tani (sirpa.tani[at]helsinki.fi).