Opiskelijalle

Hyvä tieteellinen käytäntö perustuu Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ohjeisiin (www.tenk.fi)
 1. Tiedeyhteisön tunnustamat toimintatavat
 2. Tieteellisen tutkimuksen kriteerien mukaiset, eettisesti kestävät menetelmät ja avoimuus tulosten julkaisussa
 3. Muiden tutkijoiden työn ja saavutusten asianmukainen huomioonottaminen
 4. Tutkimuksen suunnittelu, toteutus ja raportointi tieteelliselle tiedolle asetettujen vaatimusten edellyttämällä tavalla
 5. Tutkimusryhmän keskinäiset oikeudet ja velvollisuudet määritelty ja kirjattu
 6. Rahoituslähteet ja muut sidonnaisuudet ilmoitetaan
 7. Hyvä hallintokäytäntö ja henkilöstö- ja taloushallinto

Hyvä opintokäytäntö

Kaikissa yliopisto-opinnoissa on noudatettava hyvää tieteellistä käytäntöä, mutta lisäksi hyvää opintokäytäntöä. Perusperiaate on se että, opintosuoritukset hankitaan rehellisesti siten että opiskelija antaa oikean kuvan osaamisestaan.
Sovelluksia:
  • Kirjalliset ja laboratorio- ym. työt, jotka opiskelija esittää ominaan, todella ovat opiskelijan tekemiä
  • Tentissä käytetään vain sallittuja apuneuvoja ja –keinoja
  • Läsnäolosta opintojaksolla annetaan todenmukainen kuva
  • Opiskelija antaa olennaiset ja riittävät tiedot omasta työstään ja noudattaa opettajan antamia ohjeita sekä yleisiä määräyksiä