Yliopiston etusivulle | Suomeksi | På svenska | In English

Etusivu

Tervetuloa Avain tasa-arvoon -hankkeen sivustolle!

Sukupuolitietoinen opetus ja ohjaus avaimena tasa-arvoiseen työelämään – täydennyskoulutushanke on tarkoitettu oppilaitosten sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseksi lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa.

Hankkeen tavoitteena on parantaa lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opetushenkilöstön tietotaitotasoa sekä valmiuksia toteuttaa opetusta ja ohjausta, joissa huomioidaan sukupuolten välinen tasa-arvo.

Hankkeessa järjestetään kolme koulutustilaisuutta Helsingissä: 24.9.2010, 21.10 ja 28.10.2010

Ensimmäinen päivä toteutetaan yhdessä Segregaation purkamisen portaat – hankkeen kanssa. Tämän hankeyhteistyössä toteutetun seminaarin (24.9) lisäksi järjestetään 2 erillistä 2 tunnin mittaista koulutustilaisuutta (21.10 ja 28.10).

Kaikkien koulutuspäivien ohjelmaa voi seurata myös Internetissä samanaikaisesti.   21.10 ja 28.10 toteutettavia ohjelmia voi katsella myös myöhemmin nauhoitettuina ja näihin päiviin liitetään halukkaille oppimistehtävät Moodle oppimisympäristöön.

Luentojen nauhoitukset ja materiaali liitetään tähän blogiin, joka toimii materiaalin ja työkalujen tietovarastona sekä alustana osallistujien väliselle vertaistuelle ja keskustelulle kouluttaja-asiantuntijoiden kanssa.

Hankkeen toteuttaa Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia. Hankkeen rahoittaja on Opetushallitus.