Koulutus

Tilauskoulutukset

Asiantuntijamme kouluttavat mielellään muun muassa arviointiin, oppimiseen, ajattelun taitoihin sekä oppimaan oppimiseen liittyvistä teemoista.

Ota yhteyttä Marja-Liisaan, joka kertoo lisää kouluttajista ja hinnoista sekä sopii aikatauluista. marja-liisa.kieksi(at)helsinki.fi tai 050 3189 336.

Arviointikoulutukset

Olemme toteuttaneet lukuvuonna 2015-16 yhteistyössä aluehallintovirastojen kanssa  esiopetuksen ja peruskoulun opettajien arviointitaitoja kehittävän koulutushankkeen ”Arviointi oppimisen edellytyksenä ja tukena”.  Koulutuskokonaisuus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta.

Olemme 2016-2018 mukana ”Lukioiden kehittyvä ja sähköistyvä arviointikulttuuri – Arviointi aktiivisen ja tavoitteellisen oppimisen tukena” -täydennyskoulutushankkeessa, joka on Opetushallituksen opetustoimen henkilöstökoulutusta.