Tervetuloa

Viestinnän alumnit on joukko entisiä viestinnän laitoksen opiskelijoita, jotka haluavat pitää yhteyttä toisiinsa ja entiseen opinahjoonsa. Viestinnän alumneihin voivat liittyä kaikki Helsingin yliopiston Viestinnän oppiaineesta valmistuneet tai valmistumassa olevat.

Alumnitoiminnan tavoitteena on luoda yhteisyyttä entisten ja nykyisten viestinnän opiskelijoiden sekä laitoksen välille. Ajankohtaisesta alumnitoiminnasta ja muista alumneja kiinnostavista asioista tiedotetaan alumnien sähköpostilistan kautta sekä Facebookissa Media-alumni-ryhmässä.