Fysiikan opettajankoulutusyksikkö

Helsingin yliopiston Fysiikan laitoksen Opettajankoulutusyksikössä koulutetaan aineenopettajia sekä tutkitaan fysiikan opetusta ja oppimista. Yksikköön kuuluu myös F2k-keskus, joka tukee fysiikan oppimista, opetusta sekä yleistä tuntemusta järjestämällä toimintaa laajalle yleisölle.

Klikkaa yläpalkista peremmälle!

KuvaOpetuksesta_520x440