Yliopiston etusivulle | Suomeksi | På svenska | In English

Etusivu

Didaktiikan tutkimusryhmässä tutkimus kohdistuu kasvatukseen ja opetukseen erityisesti koulun kontekstissa.

Didaktiikka ymmärretään laajasti pedagogiikan synonyymina, jolloin voimme puhua myös koulupedagogiikasta. Didaktiikan keskeisiä tutkimuskohteita ovat

-opettajan rooli ja pedagoginen sisältötieto
-opetussuunnitelma ja opetuksen suunnittelu
-moninaiset oppijat ja erilaiset pedagogiset lähestymistavat
-opetuksen kasvatuksellinen merkityksellisyys
-pedagoginen hyvinvointi kouluissa

Tutkimus kohdistuu koko opetus-opiskelu-oppimisprosessiin, jota voidaan tarkastella erilaisista näkökulmista käsin. Opettaminen voidaan nähdä esimerkiksi moraalisesta näkökulmasta, jolloin opettamiseen liittyvät eettiset ja arvokysymykset nousevat keskeisiksi. Opetustapahtuman monipuolinen tutkiminen ja oppimisen arviointi ovat myös keskeisiä didaktiikan tutkimusryhmän tutkimusaiheita.

Tutkimusryhmän johtajana toimii professori Kirsi Tirri.

sense2013_kansi