Digitaalista mentaalikarttaa rakentamassa

Digierko-koulutuksen kolmannessa ja neljännessä lähijaksossa jatkettiin ensimmäisellä kerralla aloitettua digitaalisen mentaalikartan hahmottamista tutkimustiedon ja toiminnallisen tekemisen kautta. Jaksojen aikana tutustuttiin digitaalisten välineiden ja palvelujen mahdollisuuksiin ja niiden käyttöön liittyviin haasteisiin oppimisen ja kasvun tukemisen, seurannan ja arvioinnin sekä koko koulun toiminnan kehittämisen näkökulmista.

Käytännön esimerkkejä eri alustojen/pilvipalveluiden käytöstä oppimisen, opetuksen, arvioinnin ja koulun kokonaisvaltaisen toiminnan kehittämisen näkökulmista kertoivat kolmannen jakson aikana Robert Bahr Espoonlahden koulusta, Simon Koivumaa Soukan koulusta ja Risto Lauri Koulumestarin koulusta. Kaikki kolme asiantuntijaa toimivat oman toimen ohessa kouluttajina, joten saimme kuulla myös kouluttajan näkökulmaa pilvipalveluihin liittyen. Saman lähijakson aikana teimme myös VR/AR ekskursion Upknowledge – nimiseen yritykseen. Saimme kattavan kuvan VR/AR kehityksestä ja tämän hetkisestä tilanteesta ja ennen kaikkea pääsimme itse kokeilemaan erilaisia VR/AR välineitä ja ohjelmistoja. Yhden koulutukseen osallistujan opettajan mukaan vierailu ja sen linkittäminen oman digitaalisen mentaalikartan rakentamiseen oli ”mind blowing” – kokemus.

Neljännessä lähijaksossa tutustuimme konkreettisesti ohjelmoinnin ja robotiikan maailmaan linkittäen sitä samalla arjen teknologiaan ja uusien keksintöjen innovointiin. Tutustuimme tällä hetkellä opetuskäytössä hyödynnettäviin ohjelmointi- ja robotiikkalaitteistoihin ja ohjelmistoihin ja hyödynsimme niitä omien innovaatioiden kehittelyssä. Digierko-koulutuksen vetäjän Kati Sormusen vetämän ”Kohti keksimisen pedagogiikkaa” – työpajan ja opiskelijoiden innostuneen toiminnan tuloksena syntyi useita uusia opetusalan innovaatioita.

Neljännen lähijakson päätteeksi vierailevat asiantuntijat, Innokas-verkoston koordinaattorit Minna Kukkonen ja Petja Pyykkönen, kertoivat asiantuntijaopettajan työstään koulun tason, kunnan tason sekä valtakunnallisen tason toiminnan kehittämisen näkökulmista ja virittivät ajatuksiamme kohti syksyn tulevia jaksoja, joissa pureudutaan asiantuntijaopettaja toimimiseen ja yhteistyöverkostojen merkitykseen 2000-luvun koulun toiminnan näkökulmasta syvemmin.

Kesäisin digierko-terveisin,
Tiina Korhonen

Matkalla digitalisaation maailmassa

Oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissä -erikoistumiskoulutuksen toisella lähijaksolla tarkasteltiin digitalisoituvaa yhteiskuntaa ja koulua mielenkiintoisten alustusten siivittämänä. Lähipäivien aikana keskusteltiin myös 2000-luvulla tarvittavista taidoista ja siitä, millaisessa maailmassa tänä päivänä elämme esimerkiksi What is 21st century education? -videon innoittamana.

Näkökulmia tämän päivän ja tulevaisuuden digitalisoituvaan yhteiskuntaan toivat hyvin omissa puheenvuoroissaan esiin niin Mika Lammi Kouvola Innovation Oy:stä (http://www.kinno.fi/) kuin Airo Islandin (http://airoisland.fi/) Nicholas Andersson. Lammi kertoi omassa esityksessään esineiden internetistä, älykkäistä ympäristöistä ja siitä, kuinka lohkoketjuteknologian avulla voidaan päästä 100% luotettavuuteen tiedon kulussa eri toimijoiden välillä. Andersson puolestaan esitteli tekoälyn sovelluksia ja robotisaation mahdollisuuksia eri aloilla. Erilaiset niin hoitotyöhön, liikenteeseen, koulutukseen kuin vaikkapa esimiestyöhön apua tuovat automatisoinnit ja robotit mahdollistavat ajan ja resurssien vapautumisen asiantuntijoiden työssä aivan uudella tavalla. Työn luonne ja työtehtävät muuttuvat, mutta robotisaatio luo myös uusia työpaikkoja, joita emme vielä osaa kuvitellakaan.

Vaikka esimerkiksi rutiinit robotisaation avulla tulevaisuudessa helpottuvatkin, tuo tulevaisuus tullessaan uudenlaisia haasteita oppimiselle ja asiantuntijuudelle. Nuorten kiinnostus opiskeluun ja uuden oppimiseen on laskenut merkittävästi ja diginuorten ja koulun käytäntöjen välillä ammottaa melkoisen suuri kuilu. Miten sytyttää nuorissa älyllisen innostuksen kipinä, miten tukea jaettua asiantuntijuutta ja uutta luovaa, tulevaisuuden osaamista tukevaa oppimista kouluissa? Muun muassa näistä teemoista oli puhumassa professori Kai Hakkarainen.

Innokas-verkoston johtaja Tiina Korhosen johdolla päivien aikana keskusteltiin myös digitaalisesta todellisuudesta kouluissa ja kodeissa, sosiodigitaalisuudesta ja esimerkiksi oppilaitoksen johtajan roolista ja merkityksestä digiteknologian käyttöön oppilaitoksessa. Lähipäivien päätteeksi jokainen sai työstää digitalisaatioon liittyvän mentaalikarttansa, joista tulikin upeita!


Annukka Koivunen, Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämispalvelut HY+

Diginaiiveja vai diginatiiveja? Digierko-opettajien ensikohtaaminen

Helsingin yliopiston Kasvatustieteellisen tiedekunnan ensimmäinen opettajille suunnattu pitkäkestoinen Oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissä (”Digierko”) -koulutus käynnistyi 9.-10.2.2017. Mainio peruskoulun, lukion, ammattiopiston ja ammattikorkeakoulun opettajista koostuva opettajaryhmä tutustui ensimmäisen lähitapaamisen aikana toisiinsa, syvemmin koulutuksen tavoitteisiin sekä sai vinkkejä puolitoista vuotta oman toimen ohessa kestävän koulutuksen aikana toteutettavan kehittämisprojektin toteuttamiseen.

Ensimmäisen lähitapaamisen tavoitteena oli myös ko. opettajaryhmästä löytyvän monipuolisen osaamisen esiin tuominen sekä digitalisoituvan koulun ja yhteiskunnan mahdollisuuksiin ja haasteisiin pureutuminen vierailevien asiantuntijoiden alustusten kautta. Osallistuimme samaan aikaan Helsingin yliopistolla käynnissä olleen Ainedidaktiikan symposiumin luentoon, jossa Janne Säntti ja Antti Saari avasivat digitalisaatiopolitiikkaan ja digiloikkaan  liittyvää retoriikkaa. Luennon jälkeen Valkeakosken lukion opiskelijat Emmi Hartama ja Timo Järventausta tutustuttivat meitä sosiaalisen median saloihin nuorten näkökulmasta. Alustukset ja omakohtaiset kokemukset siivittivät koulutukseen osallistujat monipuoliseen keskusteluun.

Koulutuskokonaisuus koostuu lähiopetusjaksoista ja omatoimisesta opiskelusta. Lue lisää koulutuskokonaisuudesta täältä ja seuraa koulutuskokonaisuuden etenemistä tässä blogissa tai twitterissä #digierkohy. Seuraava haku koulutukseen järjestetään syksyllä 2017.

Digierko-terveisin
Tiina Korhonen