Aineistojen digitaalisen käytön tekijänoikeudelliset ongelmat

Kirjastot ovat jo pitkään painiskelleet erilaisten tekijänoikeusongelmien kanssa, jotka ovat vain monimutkaistuneet digitaalisen julkaisemisen aikakaudella. Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa yksityisoikeuden laitoksella on nyt syksyllä 2007 hyväksytty Daniel Stranius’n gradu arvosanalla eximia cum laude approbatur aiheesta:

Kirjastot ja tekijänoikeus – aineiston digitaaliseen käyttöön liittyvät tekijänoikeudelliset ongelmat kirjastojen toiminnassa.

Opinnäyte löytyy Edilexistä: http://www.edilex.fi/lakikirjasto/4793.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*