The first MOOC course in Environmental economics principles!

(The original post: Chiara Lombardini 15.2.2018)

The course was offered in the Fall term 2017 and will be offered again in the Fall 2018 in collaboration with the Open University. You can freely access all teaching materials at https://mooc.helsinki.fi/ -> current MOOCs  -> Ympäristötaloustieteen johdantokurssi  Lue loppuun

MOLEn digitiimi alkaa hahmottua

Molen digitiimi kokoontuu pohtimaan käytännön työnjakoa ja aikatauluja 31.1. 2018. Yksi opiskelijajäsen on saatu värvättyä ja lisää kaivataan.Digitiimi tällä haavaa on kirstunvartija Kari Keinänen, koordinaattori Suvi Taira, toteuttaja Elina Roine, opiskelijajäsen ja videovastaava Pauliina Rautanen, sekä GMB-digiloikan yhteyshenkilö Tapio Heino.

Ensimmäistä laboratoriovideota kuvattiin 16.2. ja lisää videoideoita sinkoilee tiimiltä ja opettajilta.

Digiloikan onnistumista ollaan monitoroimassa tekemällä aiheesta pedagoginen gradu. Tähän on saatu värvättyä gradulainen, kiire on tosin kova, sillä geenitekniikan laboratoriokurssilla kokeillaan käänteistä luokkahuonetta jo huhtikuussa.

Eläinlääkiksen digiloikka hirnahti käyntiin

Opetushevonenkin tietää, että kirja on vanhentunut käyttöliittymä

Eläinlääketieteen lisensiaattiohjelman digiloikkahanke alkoi ohjausryhmän järjestäytymisellä. Hankkeen keskeisenä osana on luoda virtuaalinen potilastapauspankki, jonka suunnittelu lähtikin heti ensi tapaamisessa vauhdikkaasti liikeelle. Nuorelle eläinlääkärille on tarjolla töitä tapausten keräämisessä ja viemisessä pankkiin. Rekrytonti suunniteltiinkin jo ensimmäisessä kokouksessa. Tässäpä nuorelle kollegalle mainio tilaisuus päästä pintaa syvemmälle potilastapausten maailmaan ja luomaan visuaalista materiaalia tapausten tueksi!

Digiloikka vauhdikkaasti käyntiin Kasvatustieteellisessä tiedekunnassa

Digitorit – yhteisöllistä osaamisen jakamista ja kehittämistä

Kasvatustieteellisen tiedekunnan digiloikkaa on suunniteltu kuluneen vuoden aikana yhteisöllisestä ja osallistavasta näkökulmasta. Koko tiedekunnan henkilöstö haastettiin mukaan Digiloikkaan elokuussa järjestetyssä tiedekunnan yhteisessä suunnittelutapaamisessa. Suunnittelutapaamisessa ja koko tiedekunnalle lähteneissä viesteissä esiteltiin Digitori-tapahtumien idea: tiedekunnassa käynnissä olevan digitalisoituvaan yhteiskuntaan liittyvän tutkimus- ja kehittämistoiminnan sekä opetuksen näkyväksi tekeminen ja mikä tärkeintä; tiedekunnan toimijoiden inspiroiminen uuden kokeiluun ja tutkimukseen uudenlaisissa kokoonpanoissa. Lue loppuun

1.1.2018 aloittavat uudet digiloikka-hankkeet on valittu

Opetuksen toteutuksen digiloikka-projektin järjestyksessään toinen hakukierros toteutettiin lokakuun loppupuolella. Hakemuksia saapui 19 kpl, joiden joukossa oli muutama koulutusohjelmien yhteishankekin. Hankkeita arvioitiin julkisissa esittely/arviointitilaisuuksissa 26.-27.10.2017 Kielikeskuksen tiloissa.

Digiloikka-projektin ohjausryhmän valitsemat koulutusohjelmien digloikka-hankkeet on nyt julkistettu. Voit tutustua niihin alustavasti täällä: https://wiki.helsinki.fi/display/digiloikka/Valitut+ohjelmat+syksy+2018 1.1.2018 aloittaville hankkeille jaettiin yhteensä noin 1 miljoonaa euroa.

Tule tutustumaan uusiin digiloikka- hakemuksiin!

Opetuksen toteutuksen digiloikka-projektin järjestyksessään toisen hakukierroksen hankesuunnitelmat ovat arvioitavina torstaina 26.10. klo 9-12 ja perjantaina 27.10. klo 9-12 ja 13-16 Kielikeskuksen tiloissa (Fabianinkatu 26). Arviointitilaisuudet ovat yleisölle avoimia:  tervetuloa tutustumaan hakijoihin ja osallistumaan keskusteluun!

OHJELMA                

Torstai 26.10.2017 klo 9:00-12:00
Kielikeskus, sali 115

9:00  Tervetuloa; päivän ohjelma ja ohjeistukset (Päivi Heino)
9:05  Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelma (5 min.)
9:10  Arviointiryhmän kysymykset ja yleisökeskustelu
9:35  Kulttuuriperinnön maisteriohjelma (5 min.) Lue loppuun

Digital leap in education: 2nd round starts on 9 October

Launched in January 2017, the project for a digital leap in education supports the pedagogically meaningful use of digitalisation in teaching and learning in the new degree programmes. The project will be carried out in the 2017–2020 period. In the first round of applications concerning the project, 15 Bachelor’s programmes were selected. Find out more about them: http://blogs.helsinki.fi/digiloikka/projekti/

In the second round of applications concerning the project, 20 Bachelor’s and Master’s programmes will be selected. The second round of applications will involve two stages taking place between 9 and 27 October 2017.

1) Registration for the application process with the e-form, 9–22 October 2017. Link to the form: 

https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/81765/lomake.html?rinnakkaislomake=English

2) Presentation of the degree programme’s digital leap venture and participation in a discussion session. Sessions are organised on Thursday 26th and on Friday 27th of October 2017 and they are open to public. Each applicant has 5 minutes for the presentation and 10 minutes for discussion. Applicants will receive instructions for the sessions after 22 October.

In the second round, both Bachelor’s and Master’s programmes will be selected. Terms of application: Lue loppuun

Digiloikka-projektin 2. hakukierros alkaa 9.10.

Toisella hakukierroksella mukaan valitaan 20 hanketta. Haku järjestetään kaksivaiheisena ajalla 9.-27.10.2017.

1) Ilmoittautuminen hakuun E-lomakkeella 9.-22.10.2017. Linkki E-lomakkeeseen:

https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/81765/lomake.html

2) Oman koulutusohjelman digiloikkahankkeen esittely ja osallistuminen keskustelutilaisuuteen. Tilaisuudet pidetään 26.10. klo 9-12 ja 27.10. klo 9-16 ja ne ovat yleisölle avoimia. Oman hankkeen esittelyyn tulee varata aikaa noin 15 minuuttia (esitys 5 min. + keskustelu 10 min.). Hakijoille lähetetään tarkempia ohjeita 22.10. jälkeen.

Toisella hakukierroksella mukaan valitaan niin kandi- kuin maisteriohjelmiakin. Haun reunaehdot: Lue loppuun

Uusi projektipäällikkö esittäytyy

Hyvät digiloikkaajat! Olen Päivi Heino ja olen tänään aloittanut Opetuksen digiloikka-projektin projektipäällikkönä. Siirryin tehtävään Opetusteknologiapalveluista, verkko-opetuksen koordinaattorin tehtävästä.  ”Työkomennukseni” kestää helmikuun 2019 loppuun saakka, Pauliina Kupilan työstä vapautuksen ajan.

Ensimmäisenä ja kiireellisimpänä tehtävänäni valmistelen tulevaa hakukierrosta, joka on käynnistymässä maanantaista 9.10. Lisätietoja ja hakulomakkeen linkki ilmestyy näille sijoille piakkoin! Mukavaa syksyä kaikille!