Opintohallinto

Lukujärjestysten suunnittelu Optimella

Lukujärjestykset suunnitellaan Optime-järjestelmällä. Optimessa tehdään myös opetustilojen varaukset ja hoidetaan tilojen laskutus.

Optimesta on olemassa kaksi eri käyttöliittymää: OptimeEvent ja OptimePortal. OptimeEventiä käyttävät ne koulutus- ja projektisuunnittelijat, joiden työnkuvan kuuluu lukujärjestyssuunnittelu. Kaikki yliopiston henkilökuntaan kuuluvat voivat käyttää OptimePortalia lukujärjestysten katseluun ja opetustilojen varaamiseen muuhun kuin opetukseen.

Optime on opetuksen aika-, paikka- ja opettajatietojen lähdejärjestelmä. Valmiit lukujärjestykset siirretään Optimesta Oodiin, jolloin Oodiin syntyvät opetustapahtumat, joiden tietoja näytetään kurssisivuilla. Opetustapahtumia käsiteltäessä on huomioitava se, että tietoja, joita ylläpidetään Optimessa, ei tule muokata Oodissa.

Optimen käyttöohje ja lisätietoa Flammassa.

Lisätietoa: projektipäällikkö Eeva Tuori-Pastila (optime-tuki@helsinki.fi).

Kurssisivu

Kurssisivu muodostuu automaattisesti kaikille WebOodissa julkaistuille opetustapahtumille. Opetustapahtuman opettajalla on sivulle muokkausoikeus ja hän voi lisätä sivulle lisätietoja, materiaalia yms. Kurssisivu saa perustiedot WebOodista, joten kurssien kuvaustekstien sekä päivämäärä- ja opetusaikatietojen tulee olla asianmukaisia. Myös virkailijalla on mahdollisuus muokata kurssisivuja, jos hänellä on ao. opetustapahtuman muokkausoikeus WebOodissa.

Opettaja löytää omat kurssisivunsa Opetukseni-sivun ja opiskelija Opintoni-sivun kautta. Kaikki kurssisivut löytyvät kurssisivujen hakusivun kautta.

Ohjeet kurssisivun muokkaamiseen.

Lisätietoa: tuoteomistaja Meri Karjalainen (opetusteknologia@helsinki.fi)

Examinarium

Examinarium on sähköinen tenttijärjestelmä. Opettaja tekee järjestelmään tentin, jonka opiskelija voi tenttiä haluamanaan ajankohtana määritetyn tenttiperiodin sisällä. Tenttiminen tapahtuu erillisissä tenttitiloissa, joissa on tietokone tentin tekoon ja tallentava tenttivalvonta. Examinarium lisää opiskeluun joustavuutta, vapauttaa opettajan erillisten tenttitilaisuuksien järjestämisestä pitkin lukuvuotta ja helpottaa palautteenantoa tenttivastauksista. Lue lisää: http://blogs.helsinki.fi/examinarium/

Lisätietoa: palveluvastaava Outi Valkama (opetusteknologia@helsinki.fi)