Biologian kandiohjelma

Biologian kandiohjelman digiloikkaprojektin tavoitteet

Biologian opetukseen (perusopinnot, muutama aineopintojen opintojakso) työstetään alla olevista kohdista monimuotoisempaa opetusta, jossa erilaisia aktivoivia tehtäviä.

  1. Sulautuva oppimisympäristö syventää opiskelua ja siksi ohjelma pyrkii luomaan kursseilleen sulautuvan opetuksen toimintamallin. Pinkka (lajintuntemuksen oppimisympäristö, linkki alla), Moodle, Tieteen termipankki, Luomuksen näyttelyt, kokoelmat ja tietokannat (Lajitietokeskus), pohjustavat vuorovaikutteisia oppimistehtäviä ja yhteisöllistä toimintaa. Kursseille Eliökunnan evoluutio, Eliökunnan rakenne ja Eliöiden monimuotoisuus tehdään digitaalisia materiaaleja, jotka linkitetään Luomuksen näyttelyihin (Elämän historia, Suomen luonto, Luut kertovat, Kasvien evoluutiopuu) ja Pinkkaan, johon rakennetaan eläinosiot ja tentit Moodleen. Eliökunnan rakenne -kurssille tehdään eläimistä muutama opetusvideo. Elinympäristöt ja lajisto -kenttäkurssille kootaan Lammin avainbiotooppien lajistoa esitteleviä kokonaisuuksia ja tehdään Lajitietokeskuksen aineistoista oppimistehtäviä. http://pinkka.helsinki.fi/pinkat/#/
  1. Esitentti ja viikkotehtävät aktivoivat aiemmat tiedot ja auttavat uuden asian omaksumista. Ohjelman monen peruskurssin opiskelijat tulevat useasta eri ohjelmasta ja siksi heidän lähtötasonsa vaihtelee. Esitentti kertoo opiskelijalle kurssin lähtötason. Välitön palaute esitentistä korjaa mahdolliset virhekäsitykset. Viikkotehtävillä opiskelija voi seurata oppimistaan. Muutamalle isolle kurssille tehdään esitentti ja viikkotehtäviä. Tehtävät palautettuaan opiskelija saa heti arvion ja palautetta osaamisestaan.
  1. Käänteinen luokkahuone lisää vuorovaikutusta ja yhteisöllisyyttä. Käänteinen oppiminen aktivoi tiedonrakenteluun; kun asiaa on opiskeltu etukäteen, voi lähiopetus keskittyä vuorovaikutukseen. Kursseille tehdään erilaisia aktivoivia ennakkotehtäviä. Opiskelija kuuntelee videon tai podcastin (10-15 min luennot, haastattelut), tekee siitä monivalintatehtävän, joka arvioidaan heti. Osa tehtävistä on pohdintatehtäviä, jotka opiskelija palauttaa verkkoon. Hän myös vertaisarvioi pari pohdintatehtävää – ja saa kaikesta palautetta.

Lisätietoja biologian kandiohjelman digiloikasta riitta.savolainen(a)helsinki.fi