Teologian ja uskonnontutkimuksen kandiohjelma

Opetuksen digiloikan tavoitteet teologian ja uskonnontutkimuksen kandiohjelmassa

  • sujuvoittaa tutkinto-opiskelijoiden opintojen etenemistä
  • lisätä opiskelijoiden aktiivisuutta ja jaettua asiantuntijuutta sekä oman oppimisprosessin tallentumista ja seuraamista
  • ohjelman pedagogisien monimuotoisuuden tukeminen
  • yksilöllisten oppimispolkujen tukeminen ja toisaalta yhteisöllisen tiedonluomisen kulttuurin kehittäminen
  • digitaalisten oppimisympäristöjen linjakas toteuttaminen ja sulautuminen osaksi koulutusohjelman opetusta
  • mahdollistaa ev.lut. uskonnon aineenopettajan kelpoisuuden sujuva suorittaminen Avoimen yliopiston opiskelijoille ja toisten tieteenalojen/yliopistojen opiskelijoille
  • lisätä tiedon avoimuutta ja tiedekunnan vuorovaikutusta muun yhteiskunnan kanssa

Mitä aiomme tehdä?
Teologian ja uskonnontutkimuksen perusopinnoille tehdään kevään ja syksyn 2017 aikana verkkokurssit yhteistyössä Avoimen yliopiston kanssa. Verkkokurssit ovat Avoimen opiskelijoille ainoa ja kandiohjelman tutkinto-opiskelijoille vaihtoehtoinen suoritustapa. Verkko-opetus ja lähiopetus tukevat toinen toisiaan niin, että molemmissa käytetään osin samoja aineistoja. Myös osa ohjelman aineopinnoista suunnitellaan toteutettavan verkkokursseina saman periaatteen mukaisesti.  Kandiohjelma hyödyntää projektissaan Avoimen yliopiston pitkää kokemusta verkko-opetuksen kehittämisessä.  Teologisen tiedekunnan jo olemassa olevia digitaalisia oppimisympäristöjä kehitetään ja ajanmukaistetaan (esim. Kamua eli Uuden Testamentin kreikan oppimisympäristöä) sekä luodaan uusia oppimisympäristöjä (esim. Tutkivan kirjoittamisen sivusto). Pitemmän tähtäimen tavoitteena on suunnitella MOOC-kurssi jostakin teologian ja uskonnontutkimuksen relevantista teemasta.

Enemmän tietoa antavat
Teologian ja uskonnontutkimuksen kandiohjelman johtaja Risto Uro, risto.uro(a)helsinki.fi
ja Avoimen yliopiston koulutussuunnittelija Jenni Krapu jenni.krapu(a)helsinki.fi