Vuoden dosentti teologi Henrietta Grönlund

Dosenttijuhlassa julkistettiin tänään 28.3.  vuoden dosentin valinta.

Helsingin yliopiston dosenttiyhdistyksen valitsi Vuoden 2017 dosentiksi kirkkososiologian dosentti ja kaupunkiteologian yliopistonlehtori Henrietta Grönlundin.

Yliopiston tiedekunnilta oli tullut kolme esitystä vuoden dosentiksi ja kaikki ehdokkaat olivat erinomaisia valintoja vuoden dosentiksi.

Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta esitti vuoden dosentiksi ekologian ja evoluutiobiologian dosentti Marja Saastamoista, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta esitti vuoden dosentiksi kotieläinten ravitsemustieteen dosentti Ilmo Arosta, ja Teologinen tiedekunta esitti vuoden dosentiksi kirkkososiologian dosentti Henrietta Grönlundia.

Yhdistyksemme hallitus oli pyytäessään esityksiä tiedekunnilta kertonut, että vuoden dosentin valinnan pääkriteereinä ovat dosentin ansiokas toiminta Helsingin yliopiston tutkimus- ja opetustehtävissä ja niiden edistäminen merkittävällä tavalla. Erityisesti otetaan huomioon, jos ehdokas on edistänyt oman tieteenalansa tuntemusta yhteiskunnassa tai toiminut ansiokkaasti yhteiskunnan eri sektoreilla tai toiminut esimerkillisellä tavalla Helsingin yliopiston tieteellisen tutkimuksen ja opetuksen edustajana kansainvälisesti ja edistänyt oman tieteenalansa tuntemusta kansainvälisellä tasolla. Eduksi lasketaan, jos dosentti toimii yliopiston ulkopuolella.

Dosentti Marja Saastamoinen on toiminut ansiokkaasti Helsingin yliopiston tutkimus- ja opetustehtävissä ja edistänyt niitä merkittävällä tavalla. Hän on kansainvälisesti tunnettu ekologian ja evoluutiobiologian alan tutkija. Erityisesti hän on Metapopulaatiokeskuksen tutkija ja siihen liittyvän huippututkimusyksikön varajohtaja. Dosentti Ilmo Aronen toimii tutkimus- ja kehitysjohtajana Raisioagro Oy:ssa. Ilmo Aronen on toiminut dosentin tehtävässään hyvin monipuolisesti sekä opetuksen, tutkimuksen että yhteiskunnallisen vaikuttamisen saralla. Hän on pidetty ja innostava luennoitsija kotieläinten ravitsemustieteen opetuksessa ja toimii säännöllisesti opinnäytetöiden tarkastajana. Hän on edistänyt yliopisto-yritys -tutkimusyhteistyötä ja toiminut aktiivisesti elinkeinon tai rahoittajan edustajana oman alansa tutkimushankkeiden ohjaus- ja johtoryhmissä.

Valituksi tuli dosentti Henrietta Grönlund.  Henrietta Grönlund on ansioitunut tutkijana kansainvälisesti ja tämän lisäksi hän on lähes kymmenen vuotta toiminut aktiivisesti sekä kansalaisjärjestöissä ja kirkossa. Hänen toiminnassaan yhdistyvät yliopistossa tehtävä tutkimus- ja opetustyö ja yhteiskunnan muilla sektoreilla tapahtuva yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Grönlundin opetus- ja tutkimusalue on kaupunkiteologia on hyvin tärkeä ja ajankohtainen aihe väestön muuttoliikkeen suuntautuessa kaupunkeihin.

Grönlund on tutkinut yksinäisyyttä, sosiaaliturvan aukkoja, vapaaehtoistoimintaa, lahjoittamista, myötätuntoa, hyvinvointiyhteiskunnan vastuunjakoa, diakoniaa, ja soveltanut tätä tutkimusta laajasti käytäntöön. Hän on toiminut näihin teemoihin liittyen laajasti työtehtävissä, luottamustehtävissä ja asiantuntijaedustajana ministeriöissä, kirkossa ja lukuisissa järjestöissä. Näin hänen työssään on tutkimustyö yhdistynyt käytännössä koettuun.

Kansainvälisesti Grönlund on toiminut yhtäältä Suomen edustajana toisaalta uskonnontutkimuksen edustajana useissa vapaaehtoistoiminnan, lahjoittamisen ja hyväntekeväisyyden globaaleissa verkostoissa, hankkeissa ja julkaisuissa. Grönlund on saanut kansalaistoiminnan johtavan kansainvälisen tieteellisen yhdistyksen ARNOVAn myöntämän lupaavan nuoren tutkijan palkinnon sekä saman yhdistyksen kunniamaininnan väitöskirjasta. Grönlund edustaa Suomea ja Helsingin yliopistoa 12 eurooppalaisen yliopiston Europe Engage –hankkeessa, jossa kehitetään uutta yliopistopedagogista Service Learning –lähestymistapaa eurooppalaisiin yliopistoihin. Tämän yhteistyön tuloksena hän on kehittänyt tätä uudenlaista yliopistopedagogista lähestymistapaa Helsingin yliopistoon ja Suomeen.