Dosenttisopimus

Helsingin yliopiston rehtori on 13.12.2010 (214/2010) tekemällään päätöksellään hyväksynyt ohjeen, joka koskee Helsingin yliopiston aktiivisten dosenttien kanssa tehtävää sopimusta.

Katso tästä dosenttisopimuslomake.

Yhdistyksen hallitus seuraa aktiivisesti dosenttisopimuksen käyttöönottoa Helsingin yliopistossa. Lisätietoja dosenttisopimuksesta antaa yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Anne Nevgi (anne.nevgi[at]helsinki.fi).