Yliopiston etusivulle | Suomeksi | På svenska | In English

Draamakoulutusta peruskoulujen henkilöstölle

Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia toteutti lukuvuonna 2011 – 2012 ensimmäisen kerran opetushallituksen rahoittaman täydennyskoulutuksen Draaman keinoin turvallisemman kouluyhteisön puolesta (10 op). Koulutuksen aloitti syksyllä 28 osallistujaa: luokanopettajia, erityisluokanopettajia, kuraattori, esiluokanopettaja ja aineenopettajia. 25 osallistujaa suoritti koulutuksen hyväksytysti.

Draaman keinoin turvallisemman kouluyhteisön puolesta -koulutukselle on myönnetty rahoitus myös lukuvuosille 2012 – 2013 ja 2013 – 2014. Lukuvuoden 2012 – 2013 ryhmä on jo täynnä. Ilmoittautuminen lukuvuoden 2013 – 2014 koulutukseen alkaa keväällä 2013.

Koulutuksen tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on, että osallistujat

– saavat draaman menetelmiin pohjautuvia välineitä kehittää oppilaiden itsetuntemusta ja empatia- ja erilaisuudensietokykyä

– kehittävät tietämystään koulukiusaamisesta sekä lasten ja nuorten hyvinvointiin ja mielenterveyteen vaikuttavista tekijöistä

– oppivat tunnistamaan tavallisimpia kouluissa tavattavia mielenterveysongelmia

Päämääränä on edistää kouluyhteisöjen viihtyisyyttä ja turvallisuutta tukemalla oppilaiden hyvinvointia ja rakentavaa sosiaalista käyttäytymistä.

Koulutuksen toteutus ja kohderyhmä

Koulutus sisältää kahdeksan lähiopetuspäivää ja etätehtäviä, joista suurin osa on draamaharjoitusten kokeilua oman oppilasryhmän kanssa. Useimmat lähipäivät ovat luonteeltaan toiminnallisia: erilaisiin draamaharjoituksiin perehdytään kokeilemalla niitä käytännössä. Tärkeää on myös keskustelu siitä, miten harjoitukset voivat vaikuttaa, millaiselle kohderyhmälle ne sopivat ja mitä tulee ottaa huomioon niitä toteutettaessa. Etenkin ensimmäinen moduuli sisältää myös teoriaa draaman peruskäsitteistä, koulukiusaamisesta sekä mielenterveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä.

Pääkouluttajina toimivat teatteri-ilmaisun ohjaaja, KM Jori Pitkänen sekä psykologi, PsM Vera Gergov. Opettajana ja aikuiskouluttajana toimineella Pitkäsellä on taustallaan luokanopettajan koulutus, ja hän vastaa nykyisin Metropolia Ammattikorkeakoulun kulttuurin ja luovan alan täydennyskoulutustoiminnasta. Gergov työskentelee päätoimisesti Helsingin yliopistollisen keskussairaalan nuorisopsykiatrisella poliklinikalla.

Koulutus on suunnattu peruskoulujen opetus- ja opetuksentukihenkilökunnalle. Osallistuminen on maksutonta, mutta mahdollisista matka- ja sijaiskuluista vastaavat osallistujat itse tai heidän työnantajansa. Lähiopetus toteutetaan viikonloppuisin.