Yliopiston etusivulle | Suomeksi | På svenska | In English

Esittely

 

Esi- ja alkuopetuksen tutkimusryhmä tuottaa korkeatasoista kansainvälistä tutkimusta lasten oppimisesta, kehityksestä ja hyvinvoinnista yhteistyössä kotimaisten ja kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Tutkimuksen ytimessä on lapsen oppiminen ja kehitys erilaisissa sosiokulttuurisissa toimintaympäristöissä sekä laadukkaan esi- ja alkuopetuksen kehittäminen, joka luo perustan jokaisen lapsen elinikäiselle ja elämänlaajuiselle oppimiselle sekä hyvinvoinnille.

Tutkimus

Ryhmän tutkimuksen avainteemoja ovat:

 • Vuorovaikutus ja oppiminen
 • Sosiokulttuurinen teoria
 • Oppimisen kognitiiviset, sosiaaliset ja emotionaaliset prosessit
 • Lasten sosio-emotionaalinen hyvinvointi
 • Lasten formaalit ja informaalit oppimisen ympäristöt
 • Toimijuuden ja sinnikkyyden rakentuminen sosio-ekologisena prosessina
 • Lapset ja media, erityisesti teknologiaa hyödyntävät oppimisen ympäristöt
 • Lasten osallisuus ja ääni
 • Osallistava ja lapsilähtöinen pedagogiikka
 • Luovuus ja innovatiivisten oppimisympäristöjen ja -käytäntöjen yhteiskehittely
 • Siirtymät
 • Osallistavat tutkimusmenetelmät, erityisesti videotutkimus ja muut visuaaliset tutkimusmenetelmät

Ryhmä toimii pohjoismaisessa The Nordic Research Network on Researching Learning Across Contexts (NordLAC) -tutkijaverkostossa. NordLAC -tutkijaverkostoa koordinoidaan Oslon yliopistosta ja sitä rahoittaa NordForsk.

Teemme myös tutkimusyhteistyötä kansallisten tutkijoiden ja tutkijayhteisöjen kanssa. Toimimme yhteistyökumppanina Oulun yliopiston johtamassa ja koordinoimassa kansallisessa Lukuinto -hankkeessa. Lukuinto-ohjelman tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten kiinnostusta ja kykyä  lukemiseen ja kirjoittamiseen sekä edistää lasten ja nuorten erilaisten tekstien ja mediasisältöjen käyttöä. Lukuinto on lukutaidon edistämisen ohjelma, jossa lapset ja nuoret, vanhemmat, kirjastot ja koulut toimivat yhdessä.

Koulutus

Tieteellisen julkaisutoiminnan lisäksi ryhmä tuottaa viimeaikaiseen tutkimukseen perustuvaa oppimateriaalia, oppimisen ympäristöjä ja opetusta lastentarhanopettaja-  ja luokanopettajakoulutukseen. Ryhmä ottaa myös vastuuta opetustoimen henkilöstön täydennyskoulutuksesta. Ajankohtaisin avaus on Positiivinen pedagogiikka: Käytäntöjä lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi -kansallinen täydennyskoulutushanke, joka toteutetaan yhteistyössä koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian kanssa. Täydennyskoulutushanketta rahoittaa Opetushallitus.

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Esi- ja alkuopetuksen tutkimusryhmä on yhteiskunnallisesti aktiivinen yhteistyökumppani ja vaikuttaja. Ryhmä kehittää tulevaisuuden oppimista, opetusta ja oppimisympäristöjä sekä koulutuksen ekosysteemejä yhteistyössä kansainvälisen Global Education Leaders’ Program (GELP) jäsenten kanssa. GELP -ohjelman johtamisesta vastaavat Innovation Unit ja Bill ja Melinda Gates Foundation. Suomen jäseninä ohjelmassa ovat mukana Opetushallitus, Helsingin yliopisto sekä Hämeenlinnan ja Tampereen kaupungit.

Tutkimusryhmä toimii yhteistyössä suomalaisten koulujen ja päiväkotien kanssa yhteiskehittäen ja tutkien uusia oppimisen ympäristojä sekä lasten oppimista ja hyvinvointia tukevia käytäntöjä.

Tutkimusryhmä toimii Tekniikan museon Pienten Paja kehittämishankkeessa. Pienten paja on uusi, esiopetus- ja alakouluikäisille kohdennettu oppimisympäristö, joka toimii samanaikaisesti sekä näyttelynä, pelialustana että työpajana. Kehityshanke tuo kouluille tarjottavien teknologia- ja innovaatiokasvatusta tukevien palveluiden piiriin myös nuorimmat ikäluokat ja päiväkoti-ikäiset. Samalla häivytetään perinteiset näyttelyn ja työpajan rajat: työpaja ei enää tarkoita suljettua työskentelytilaa, jossa rakennellaan tai askarrellaan museokierroksen päätteeksi, vaan työpajaan voidaan siirtyä tallentamaan tai muokkaamaan näyttelystä kerättyä tietoa, kuvia tai esimerkiksi haastattelupätkiä tai tutkimaan esineitä ja innovoimaan.

Esi- ja alkuopetuksen tutkimusryhmän johtajana toimii professori Kristiina Kumpulainen.

Yhteystiedot

Kristiina Kumpulainen
Kasvatustieteen professori, erityisesti esi- ja alkuopetus
Opettajankoulutuslaitos
PL 9
00014 Helsingin yliopisto
GSM: +358 50 3185221
email: kristiina.kumpulainen@helsinki.fi
skype: kristiinakkk
www.kristiinakumpulainen.fi