UKK

Usein kysytyt kysymykset:

  1. Menevätkö arvioinnit suoraan rekisteröitäväksi?
  2. Olen luomassa henkilökohtaista tenttiä opiskelijalle. Miksi en saa lisättyä häntä osallistujaksi tenttiin?
  3. Opiskelija ilmoittaa, ettei näe haluamaansa tenttiä Examinariumissa. Mitä tehdä
  4. Opiskelija ei pysty ilmoittautumaan tenttiin, koska järjestelmän mukaan hänellä ei ole suorituskertoja ole jäljellä. Miten toimia?
  5. Haluan tehdä tentin useammalla kielellä.
  6. Yhdessä tenttitilassa on sallittu pääsy Finlex-sivustolle. Miten toimia, jos tenteissäni ei saa päästä tuolle sivustolle?

1. Menevätkö arvioinnit suoraan rekisteröitäväksi?

Lukitut kokonaissuoritukseksi merkityt arvioinnit siirtyvät Examinariumista automaattisesti rekisteröitäväksi. Osasuoritukseksi merkittyjä arviointejä ei rekisteröidä automaattisesti.

2. Olen luomassa henkilökohtaista tenttiä opiskelijalle. Miksi en saa lisättyä häntä osallistujaksi tenttiin?

Examinarium lisää yliopiston käyttäjätunnukset tietokantaansa ensimmäisellä kirjautumiskerralla. Eli opiskelijan voi lisätä tenttiin osallistujaksi ja kollegan tenttiin tentaattoriksi tai arvioijaksi vasta kun he ovat kerran kirjautuneet osoitteeseen https://examinarium.helsinki.fi.

3. Opiskelija ilmoittaa, ettei näe haluamaansa tenttiä Examinariumissa. Mitä tehdä?

Selitys voi löytyä Oodin tai Examinariumin puolelta. Tarkista Oodista, että samalle opintojaksolle on voimassaoleva opetustapahtuma ja että opiskelija on ilmoittautunut siihen. Tarkista Examinariumissa, että 1) kyseiselle opintojaksolle on luotu tentti, 2) tentti on julkinen ja 3) tenttiperiodi on voimassa.

4. Opiskelija ei pysty ilmoittautumaan tenttiin, koska järjestelmän mukaan hänellä ei ole suorituskertoja ole jäljellä. Miten toimia?

Tentin asetuksissa määritetään suorituskertojen määrä ennen arviointia. Examinarium laskee vastatun tentin lisäksi keskeytetyn ja perumattoman tenttikerran (No-show) suorituskerraksi. Arviointi vapauttaa tenttikerran vastattujen tenttien osalta, jotta uusiminen on mahdollista. Keskeytettyjen ja perumattomien tenttikertojen kohdalla voit vapauttaa opiskelijan suorituskerran menemällä Examinariumin työpöydälle, valitse tentti, klikkaa No-show-tapaukset / Keskeytetyt ja Vapauta opiskelijan tentti.

Tentin asetuksissa voit tarvittaessa korottaa suorituskertojen määrää. Oletusasetuksena sallittujen suorituskertojen määrä ennen arviointia on 1.

5. Haluan tehdä tentin useammalla kielellä.

Vaihtoehtoja on kaksi: a) voit tehdä samaan tenttiin useammalla kielellä kysymykset. Lisään ne samaan kysymykseen esim. suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Rivitä mielellään kysymykset omille riveilleen. Muista vielä kirjoittaa tentin nimi -kenttään tentin nimet tentittävillä kielillä. b) Voit tehdä eri kielille erilliset tentit.

6. Yhdessä tenttitilassa on sallittu pääsy Finlex-sivustolle. Miten toimia, jos tenteissäni ei saa päästä tuolle sivustolle?

Tentin asetuksissa kohdassa ”Tenttiin vastaamisessa tarvittavat ohjelmistot:” on vaihtoehto ”No Finlex”. Kun valitsee tämän tenttiin, opiskelija ei voi varata tenttiaikaa tilasta, jossa Finlexiin pääsy on sallittu. Vastaavasti, jos Finlexiä tarvitaan tentissä, valitaan vaihtoehto ”Finlex”.