UKK

Usein kysytyt kysymykset:

  1. Menevätkö arvioinnit suoraan rekisteröitäväksi?
  2. Olen luomassa henkilökohtaista tenttiä opiskelijalle. Miksi en saa lisättyä häntä osallistujaksi tenttiin?
  3. Opiskelija ilmoittaa, ettei näe haluamaansa tenttiä Examinariumissa. Mitä tehdä
  4. Opiskelija ei pysty ilmoittautumaan tenttiin, koska järjestelmän mukaan hänellä ei ole suorituskertoja ole jäljellä. Miten toimia?
  5. Haluan tehdä tentin useammalla kielellä.
  6. Yhdessä tenttitilassa on sallittu pääsy Finlex-sivustolle. Miten toimia, jos tenteissäni ei saa päästä tuolle sivustolle?

1. Menevätkö arvioinnit suoraan rekisteröitäväksi?

Tällä hetkellä lukitut arvioinnit eivät siirry Examinariumista automaattisesti opintorekisteriin. Lukituista tenttisuorituksista saa Excel-tiedoston, jossa on rekisteröintiin vaadittavat tiedot. Tiedonsiirtoa testataan alkuvuodesta 2017 ja tavoitteena on ottaa toiminto vaiheittain käyttöön. Tiedotamme tentaattoreita, kun aikataulut tarkentuvat.

2. Olen luomassa henkilökohtaista tenttiä opiskelijalle. Miksi en saa lisättyä häntä osallistujaksi tenttiin?

Examinarium lisää yliopiston käyttäjätunnukset tietokantaansa ensimmäisellä kirjautumiskerralla. Eli opiskelijan voi lisätä tenttiin osallistujaksi ja kollegan tenttiin tentaattoriksi tai arvioijaksi vasta kun he ovat kerran kirjautuneet osoitteeseen https://examinarium.helsinki.fi.

3. Opiskelija ilmoittaa, ettei näe haluamaansa tenttiä Examinariumissa. Mitä tehdä?

Selitys voi löytyä Oodin tai Examinariumin puolelta. Tarkista Oodista, että samalle opintojaksolle on voimassaoleva opetustapahtuma ja että opiskelija on ilmoittautunut siihen. Tarkista Examinariumissa, että 1) kyseiselle opintojaksolle on luotu tentti, 2) tentti on julkinen ja 3) tenttiperiodi on voimassa.

4. Opiskelija ei pysty ilmoittautumaan tenttiin, koska järjestelmän mukaan hänellä ei ole suorituskertoja ole jäljellä. Miten toimia?

Examinarium laskee perumattoman tenttikerran (No-show) suorituskerraksi. Voit vapauttaa yksittäisen opiskelijan suorituskerran menemällä Examinariumin työpöydälle, valitse tentti, klikkaa No-show-tapaukset ja vapauta opiskelijan tentti.

Tentin asetuksissa voit tarvittaessa korottaa suorituskertojen määrää (suorituskerroiksi lasketaan  ”no-show” -kertojen lisäksi myös keskeytetyt tentit ja arvioimattomat tenttisuoritukset). Tenttisuorituksen arviointi nollaa suorituskerrat, eli tämän jälkeen opiskelija pääsee tarvittaessa uusimaan tenttinsä ilman tenttikerran vapautusta.

Oletusasetuksena sallittujen suorituskertojen määrä ennen arviointia on 1. Voit halutessasi lisätä suorituskertojen määrää.

5. Haluan tehdä tentin useammalla kielellä.

Vaihtoehtoja on kaksi: a) voit tehdä samaan tenttiin useammalla kielellä kysymykset. Lisään ne samaan kysymykseen esim. suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Rivitä mielellään kysymykset omille riveilleen. Muista vielä kirjoittaa tentin nimi -kenttään tentin nimet tentittävillä kielillä. b) Voit tehdä eri kielille erilliset tentit.

6. Yhdessä tenttitilassa on sallittu pääsy Finlex-sivustolle. Miten toimia, jos tenteissäni ei saa päästä tuolle sivustolle?

Tentin asetuksissa kohdassa ”Tenttiin vastaamisessa tarvittavat ohjelmistot:” on vaihtoehto ”No Finlex”. Kun valitsee tämän tenttiin, opiskelija ei voi varata tenttiaikaa tilasta, jossa Finlexiin pääsy on sallittu. Vastaavasti, jos Finlexiä tarvitaan tentissä, valitaan vaihtoehto ”Finlex”.