Erityistarpeet tentin aikana

Examinariumissa ei ole mahdollista toteuttaa kaikkia mahdollisia tenttimistarpeita. Rajoitteita voi aiheutua joko tentin tai tenttijän erityistarpeista, joita ei ole mahdollista Examinariumissa toteuttaa tai pitää huomioida opiskelijoiden välinen tasapuolinen kohtelu.

Opiskelijan erityistarpeita

 • Tenttitilaan ei käyttösääntöjen mukaan saa tuoda mukanaan mitään; ei siis myöskään ruokaa, juomaa tai verensokerimittaria. Jos sinulla on esim. terveydentilasi takia tarpeellista syödä tentin aikana, varaa aika esteettömään tenttitilaan, ks alla. Tässä kyse on yhtäältä kaikkien samassa tilassa olevien opiskelijoiden tasapuolisesta kohtelusta ja toisaalta omasta turvallisuudestasi; tenttiakvaariossa ei ole valvojaa läsnä kuten paperitenteissä.
 • Jos tarvitset tenttimiseen henkilökohtaista lisäaikaa, ota yhteyttä ko. tentin tentaattoriin. Examinariumissa ei ole mahdollista antaa henkilökohtaista lisäaikaa, mutta opettaja voi tehdä sinulle henkilökohtaisen tentin/tenttejä, joihin muut eivät voi ilmoittautua. Jos tentin kesto on lisäajalla yli kolme tuntia, vaihtoehtoina on teknisesti tentin pilkkominen kahdeksi tentiksi tai suorittaminen muualla kuin Examinariumissa.
 • Jos tarvitset tenttimiseen hiljaisen tilan, voit hyvin kokeilla Examinarium-tenttitiloja. Jos siellä tenttiminen ei onnistu, varaa aika esteettömään tenttitilaan, ks alla.
 • Jos liikut pyörätuolilla, tarkista tenttitiloja varatessasi tilojen esteettömyystiedot.
 • Jos tarvitset avustajaa tai muita erityisjärjestelyjä tentin aikana, varaa aika esteettömään tenttitilaan, ks alla.

Esteettömän tenttitilan varaamisessa huomioitavaa:

 • Ennen kuin ensimmäistä kertaa voit varata esteettömän tenttitilan, asiasta pitää saada lupa tiedekunnastasi, ja tiedekuntien käytännöt vaihtelevat hieman. Ota siksi yhteyttä tiedekuntaasi ja pyydä lisätietoja siitä, keneen ottaa yhteyttä ja mitä dokumentteja pitää toimittaa.
 • Varaa tila ensin esteettömän tenttimisen varausprosessin mukaan, jotta tiedät tilan olevan käytössäsi. Kerro varatessasi, että haluat sen tilan, jossa on Examinarium-kone.
 • Varaa sen jälkeen sama aika Examinariumista.

Tenttikysymysten ja vastaamisen erityistarpeita

 • Jos tentissä saa olla mukana omia aineistoja kuten muistiinpanoja, ei tenttiä ole mahdollista tenttiä opiskelijoiden tasapuolisen kohtelun vuoksi sellaisissa tenttiakvaariotiloissa, joissa on useita tenttikoneita. Aineistotentit, joissa aineistot ovat kaikille yhteisiä voi toteuttaa lisäämällä aineistot liitteenä tenttiin.
 • Ryhmätenttejä ei voi tehdä tenttiakvaariossa, koska keskustelu häiritsisi muita tenttijöitä
 • Tiedostoja, kuten piirroksia tai käsitekarttoja, ei ole mahdollista tuottaa toistaiseksi, ei myöskään kaavoja. Koneella saatavilla olevia ohjelmia voidaan tulevaisuudessa miettiä tiedekuntien tarpeiden mukaan.
 • Tenttikysymykseen tai vastaamiseen ei voi käyttää ääntä, eli esimerkiksi kielistudio-tyyppistä kuullunymmärtämistä ei ole mahdollista suorittaa Examinariumtenttinä, ainakaan toistaiseksi. Samoin vastaaminen äänellä ei ole mahdollista siksi, että puhuminen häiritsisi muita tenttijöitä.