Fysiikan laitoksen laitoskokous 3.5

3.5 on tulossa Fysiikan laitoksen laitoskokous johon koko laitos, opiskelijat mukaanlukien, ovat tervetulleita osallistumaan.

Aika: 3.5 klo 15:00
Paikka: Pieni audiotorio E204
Kutsutut: Fysiikan laitoksen henkilökunta sekä fysikaalisten tieteiden opiskelijat

Esityslista

 1. Kokouksen avaus
 2. Esityslistan hyväksyminen
 3. Todetaan puheenjohtaja, valitaan sihteeri ja pöytäkirjantarkastajat
 4. Ilmoitusasiat
  1. Vuosikertomus 2010
  2. Henkilöstötilinpäätös 2010
  3. Flamma
 5. Talous 2011
 6. Henkilöstöasiat
 7. Opetusasiat
  1. Fysiikan laitoksen opetus- ja oppimistapojen rakenteellinen muutos
  2. Opetusohjelma 2011-2012
 8. Kokouksen päättäminen

Kutsuja: Laitoksen johtaja, professori Juhani Keinonen

Työajanseuranta tutkimusavustajille

Lyhyesti: kellokortti tutkimusavustajille.

Tausta

Yliopiston henkilökunta jaetaan kahteen ryhmään: Opetus- ja tutkimushenkilöstö sekä muu henkilöstö. Käsittääkseni opetus- ja tutkimushenkilöstö elää vuosittaista 1600 tunnin työaikaa jota ei seurata. Muistan jossain törmänneeni tutkimukseen joka osoitti että tämä ylittyy keskimäärin sadoilla tunneilla vuosittain. Muu henkilöstö puolestaan noudattaa 7h15min/pv ja 36h15min/vko työaikaa.

Loppuvuodesta 2009 rehtori on päättänyt että koko muu henkilöstö otetaan työajanseurannan piiriin. Työaikaseuranta valvoo että työmies saa palkan työstään eikä ketään pystytä kuormittamaan liikaa – ja toisaalta pystytään valvomaan jotta kukin tekee ne tunnit jotka hänelle on tehtäväksi sovittu. Pikainen kierros laitoksen toimistotöitä tekevän ‘muun henkilöstön’ keskuudessa kertoi että he ovat tähän varsin tyytyväisiä.

Tänä päivänä..

Muu henkilöstö -kategoria kattaa nimikkeet aina alumnikoordinaattorista äänittäjään, pääemännästä yhteyspäällikköön. Ilmeisesti myös tutkimusavustajat luetaan tähän listaan kuuluvaksi (vaikka nimikettä ei aakkostetusta listasta jostain syystä löytynyt, kts lähteet). Ja laitoksemme tutkimuslabroissa on useita kymmeniä opiskelijoita töissä tutkimusavustajina, keräämässä työkokemusta ja mahdollisesti samanaikaisesti tekemässä opinnäytetöitään työhön liittyvästä aiheesta.

Tähän päivään saakka yliopiston n. 500 tutkimusavustajaa ovat kuitenkin kyenneet välttymään työaikaseurannalta. Vaan tänä kauniina syksyisenä päivänä sitten tuli laitoksen tutkimusavustajille viesti kertoen työajanseurannan alkavan myös tutkimusavustajien osalta, Flexim-lätkiä jaetaan jo ja leimaaminen alkaa välittömästi. Tämä ei koske tuntiopettajia eli mm. ‘laskariassareita’.

Pikainen kierros laitoksen tutkimusavustajien keskuudessa kertoi että hajoilu kellokortin tuomiin rajoitteisiin on jo alkanut.

Tieto tutkimusavustajien työajanseurannan alkamisesta tuli äskettäin yllätyksenä myös laitokselle. Tämän jälkeen kampuksen laitokset ovat yrittäneet saada järjestymään mahdollisuutta  jäädä työaikaseurannan ulkopuolelle tiedostaen käytännön hankaluudet jotka työajan seuranta tutkimusavustajille aiheuttaa. Tällä hetkellä näyttää kuitenkin siltä että seuranta todellakin otetaan käyttöön. Se, miten tämä käytännössä toimii esim. osa-aikaisten tutkimusavustajien osalta, selvinnee myöhemmin.

Miltä kuulostaa? Mitä käytännön ongelmia näet tässä? Onko mitään hyvää tiedossa?

Lisätiedot ja lähteet

Muun henkilöstön työajanseuranta otetaan kattavasti käyttöön
Rehtorin päätös työaikaseurannan käyttöönotosta
Opetus- ja tutkimushenkilöstön kokonaistyöaika
Muu henkilöstö
Muun henkilöstön tehtävänimikkeet
Kuva / Wikipedia

Risto H. Kurppa

Aineenopettajakoulutuksen suuntaviivoja

Aineenopettajakoulutuksen kurssit fysiikan laitoksella ovat pääasiassa syventäviä opintoja, joilla ryhmäkoot ovat pieniä. Opiskelijoilla ja opettajilla on siis näillä kursseilla paljon enemmän vuorovaikutusta kuin massaluennoilla. Opettajajohtoisuus korostuu luennoilla, mutta harjoituksissa keskustellaan paljon. Opettajan syventävät opinnot ovat siis jo vuorovaikutteisia, mutta vuorovaikutteisuutta pyritään vielä mahdollisuuksien mukaan lisäämään.

Avustavien opettajien tilanteesta ja luennoitsijan yhteistyöstä avustavien opettajien kanssa on keskusteltu laitoksella paljon. Opettajankoulutuksessa avustavat opettajat ovat pedagogisen pätevyyden suorittaneita jatko-opiskelijoita. Opettajankoulutuksen henkilökunta on paljon yhteistyössä keskenään, koska yksikkö on pieni.

Pääaineopiskelijoiden syventävien opintojen fysiikan historia ja filosofia-kurssi on tällä hetkellä painottunut historiaan. Sivuaineopiskelijoilla tämä kurssi on nimeltään fysiikan historia, ja se kuuluu sivuaineopiskelijan valinnaisiin aineopintoihin. Tämän ja muiden kurssien kaksoisnimeämisestä tullaan todennäköisesti ajan myötä luopumaan tutkintovaatimusten uudistamisen yhteydessä. Kurssiin aiotaan tuoda enemmän fysiikan filosofiaa, ja keskustelua luennoilla halutaan lisätä.

Keväällä 2010 kokeiltiin fysiikan käsitteet ja rakenteet-kurssilla uutta opiskelutapaa: opiskelijat tutustuivat sähkömagnetismin opettamiseen toimimalla laskuharjoitusassistentteina fysiikan perusopintojen sähkömagnetismin kurssilla, ja reflektoivat (pohtivat) opetustaan. Kokeilulla haluttiin tuoda opintoihin opettajan työn käytäntöä ja oman työn analysointia. Työn ja aikataulujen sovittaminen osoittautui vaikeaksi. Kokeiluun tuntui kuuluvan liian monta huolehdittavaa asiaa, joten käsitteiden ja rakenteiden opetuksessa palataan luentojen ja harjoitusten (ryhmätöiden) muodostamaan kokonaisuuteen.

Opettajaopiskelijan olisi hyödyllistä tutustua työelämään jo opiskeluaikanaan enemmän kuin nykyään. Pedagogisiin opintoihin kuuluu kolme eri harjoittelujaksoa, mutta opettamista voisi harjoitella vielä enemmän. (Kansainvälissä vertailussa suomalaiseen opettajakoulutukseen kuuluu vähän harjoittelua, mutta toisaalta vankka tieteellinen pohja sekä aineenhallinnassa että pedagogiikassa.)

Opettajakokemuksen lisäksi myös muu fysiikan alan työkokemus olisi hyväksi niin opiskelijan kuin koululaitoksen kannalta: olisi hyvä saada kouluihin töihin ihmisiä, jotka tuntevat yhteiskuntaa ja tieteen tekemistä. Työkokemus tutkimuksessa rikastaisi opiskelijan kuvaa fysiikasta. Harjoittelu tutkimusryhmässä voitaisiin sisällyttää osaksi opettajan valinnaisia opintoja vaikkapa niin, että harjoittelulla ja kirjallisella raportilla saisi korvattua jonkin syventävien opintojen valinnaisista kursseista.

Näitä pohtivat aineenopettajakoulutuksen opetuksenkehittämistyöryhmässä Heimo Saarikko, Ismo Koponen ja minä.

Muistiinpanot kokosi Mikko Niemi.

Uusi kausi ja uudet tuulet!

Niin on taas uusi kausi lähtenyt käyntiin kuuman kesän jäljiltä. Tässä muutama kuuluminen laitoksen opiskeluasioista.

Laitoksen opetuksen kehittämispäivä

27.8 osa laitoksen henkilökuntaa sekä joitain meistä opiskelijaedustajia oli Tuusulan Gustavelundissa Opetuksen kehittämispäivässä. Päivän aikana erittäin hyvinä koettiin Szabolcs Galambosin pitämä innostava puhe siitä, mitä havaintoja ja uudistuksia he ovat tehneet peruskursseilla kuluneiden vuosien aikana. Mm. ‘clickerit’ eli jonkinlainen helppo äänestysjärjestelmä, jonka avulla kurssilaisilta voidaan tehdä luennon aikana kysymyksiä aiheeseen liittyen ja nähdä tulosjakauma saman tien valkokankaalla, on koettu hyödyllisiksi.

Teimme myös ryhmätyöskentelyä jossa n. 5 hengen ryhmissä mietimme ideoita laitoksen opetuksen kehittämiseksi, opettajien ja opiskelijoiden välisen yhteistyön lisäämiseksi jne. Ajatukset ja ideat koottiin yhteen dokumentiksi joka jätettiin opetustoimikunnan käsiteltäväksi ja toivommekin että jotkin näistä ideoista valuisivat myös käytännön arkeen parantamaan itse kunkin viihtymistä laitoksella sekä parantamaan oppimistuloksia.

Uusi laskutila laitoksella

Fysiikan opiskelijoille on nyt suotu yksi elämän ilo lisää, kun rakas opiskelijakuntamme on saanut uuden opiskeluun ja opintopiireille pyhitetyn tilan Kumpulan kampuskirjaston hiljaisesta lukusalista. Käynti lukusaliin käy kirjaston kautta. Tila on käytössämme ma-pe 9-16, tulevaisuudessa mahdollisesti ma-pe klo 10-18. Myös iltapäivän opintopiirit kokoontuvat tässä samassa tilassa. Tila on vapaasti fysiikan laitoksen opiskelijoiden käytössä, opintopiirien aikaan etuajo-oikeus on toki opintopiirillä. Kartta tilaan on alla.

Tilassa pyörivät opintopiirit:

Matemaattiset apuneuvot, keskiviikkoisin klo 16-18 – Vetäjä Tommi Raita
Mekaniikka, tiistaisin klo 12.00-14 – Vetäjä Alexey Sofiev
Termofysiikka, perjantaisin klo 14-16 – Vetäjä Silja Häkkinen
Klassinen mekaniikka, torstaisin klo 16-18 – Vetäjä Otso Huuska

Lisäksi Fymm I ja Kvanttimekaniikka I-kursseille on tulossa omat piirinsä.

Risto H. Kurppa, mukaillen & lainaillen Terhi Järvisen sähköpostia

Muistio: Tapaaminen laitoksen johtajan kanssa 5.5.2010

Aamuisen laitosneuvoston kokouksen jälkeen tapasimme viiden opiskelijaedustajan sekä laitoksen johtajan voimin. Alla tietoa käsitellyistä asioista.

 • Kiinteän maan geofysiikassa on ollut ongelmia assareiden saatavuuden kanssa. Tähän pyritään löytämään ratkaisu.
 • Ainakin pienemmissä oppiaineissa sekä fysiikan erikoistumislinjoila voisi olla mahdollista ottaa käyttöön ruotsinkielisten ‘studiekollegiet’ tai kemian laitoksen ‘palautepäivä’ -tyyppistä tapaa käydä keskustelua opiskelijoiden ja opetushenkilökunnan välillä, sovittaa opetusresursseja opiskelijoiden tarpeisiin jne.
 • Olisi toivottavaa että erikoistumislinjoille muodostuisi kiinteämiä ryhmiä erikoistumisen ajaksi, nyt kovin hajanaista.
 • Momonano -maisteriohjelman puolelta on tulossa tarjolle jonkinlainen ohjelmoinnin perusteiden kurssi joka voisi tarjota mahdollisuutta opiskella perusteita ennen TiLa II -kurssia.
 • Laitoksen assistenttien koulutusta tullaan lisäämään, asia viedään opetustoimikunnalle tarkempaan käsittelyyn.
 • Syventävien opintojen laboratoriotöitä tullaan yhtenäistämään jonkinlaisten standarditöiden muodossa: tutkimusryhmissä laajuudet sekä suoritusajat poikkeavat toisinaan paljonkin.
 • 2. krs seminaarihuoneista vapautuu jossain vaiheessa tilaa opiskelutilaksi. Tilan varaus esim. ainejärjestöille hoidetaan lukujärjestyksellä. Suunnitelmissa on palkata esim. jatko-opiskelijoita päivystämään tilassa ja neuvomaan opiskelijoita laskuharjoitusten teossa jne.
 • Laitoksella on käynnistymässä 2011 budjetin valmistelu
 • Laitoksen uudet kotisivut etenevät, opetusohjelman valmistelu on syönyt tilapäisesti resursseja. Tavoite olisi saada keväällä valmiiksi.
 • Opinto-oppaan rakennetta on uusittu, tulossa mm. lisätietoa harjoitteluista.
 • Kiihdytinrakennuksen puolivuotinen remontti aiheuttaa 52 ihmisen siirron Chemicumiin, Physicumiin ja Exactumiin.

Ovatko tällaiset koosteet mielestäsi hyödyllisiä? Mistä haluaisit saada lisätietoa? Mitä haluaisit että veisimme käsiteltäväksi laitosneuvostoon tai näihin tapaamisiin johtajan kanssa? Mikä osa laitoksen päätöksenteossa tai hallinnossa on sellainen musta laatikko, minkä toimintaa ei voi ymmärtää? Opetuksen suurimmat epäkohdat? Kirjoittele kommentteihin niin selvitämme. Siksihän me tuolla kokouksissa istumme, jotta tieto laitoksen ja opiskelijoiden välillä kulkisi, molempiin suuntiin.

Muistiinpanot kirjaili Markus Korpinen ja blogimuotoon muokkaili Risto H. Kurppa

Muistio: tapaaminen laitoksen johtajan kanssa 6.4.2010

Edellisen laitosneuvoston kokouksen jälkeen pidimme jälleen vapaamuotoisen tapaamisen laitoksen johtajan, Juhani Keinosen kanssa. Alla koostetta käsitellyistä asioista.

 • Keskustelimme opetustoimikunnista ja opintoasiaintoimikunnasta
  • Geofysiikan opetusohjelmassa on vielä on tehtävää
  • Kurssien ydinainesmäärittelyt tehty joitain vuosia sitten
 • Mitä ihmiset osaavat valmistuttuaan laitokselta?
  • Keskustelimme mm. ohjelmointitaidoista, Tieteellisestä Laskennasta, toivoimme enemmän ohjelmoinnin alkeisiin keskittymistä
  • Laitoksella pidetään omat ohjelmoinnin ja matematiikan kurssit joissa huomioidaan matematiikan ja tietojenkäsittelytieteen laitosten kursseja paremmin fyysikon tarpeet.
 • Opiskelutilan eteneminen
  • Osa luennoista siirtyy muihin taloihin ja opiskelutila tulee Physicumiin
  • Kiihdytin menee remppaan I & II -jaksoihin-> ei luentoja siellä syksyllä
  • Toisen kerroksen videoneuvottelusali tulee ilmeisesti HIP:n ja laitoksen yhteiskäyttöön
  • Myös Linux-luokka etenee ainakin jollain vauhdilla, mutta lähinnä tietotekniikkaosaston käsissä
 • Opettajaresurssit joidenkin kurssien osalta
  • Maksetut tuntiopettajat enemmänkin yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja assarointiin, ei kurssien opettajaksi
  • Laitoksella on jonkin verran ulkopuolista opetusvoimaa mutta sen määrää ei voida lisätä rajatta
 • Kesän harjoittelupaikat
  • 28 kuukautta laitoksen piikkiin
  • Laitokselle otetaan töihin kesäksi 11 henkilötyövuotta opiskelijoita
  • Muina sijoituspaikkoina mm. HUS, STUK, VTT, laitoksen yhteisprojekteissa
 • Opetuslabra
  • Laitteiden kunnossapitoon on tulossa lisätyövoimaa
  • Assistentteja järjestetään opiskelijoiden tarpeiden mukaan jotta töitä pääsee tekemään
 • Laitoksen uusi kotisivu on työn alla, joitain näkyviä muutoksia on jo tapahtunut.

Muistiinpanot kirjoitteli Daniel Landau ja blogimuotoon muokkaili Risto H. Kurppa

Seuraava tapaaminen Keinosen kanssa on tulevana keskiviikkona, laitosneuvoston kokouksen jälkeen. Haluaisitko meidän vievän jotain asioita sinne käsiteltäväksi? Kirjoita kommentteihin!

Professuuria hakevien koeluennot tulossa

Laitoksella on auki professorin paikka eli professuuri. Nyt uuden yliopistolain myötä myös ehdokkaiden joukosta seulotut professorit antavat näyteluennon ennen valinnan tekemistä.

Ensimmäistä tällaista näyteluentoa on mahdollista päästä seuraamaan jo viikon kuluttua.

Fysiikan professuurin täyttämiseen liittyvät koeluennot pidetään keskiviikkona 31.3.2010 Physicumissa (Gustaf Hällströmin katu 2) salissa D112 siten, että Edward Haeggstöm antaa koeluennon klo 12.00 ja Filip Tuomisto klo 12.30. Koeluennon pituus on 20 minuuttia, jonka jälkeen on varattu 10 minuuttia kysymyksille ja keskustelulle. Koeluennosta määrätään Helsingin yliopiston johtosäännössä (67 §).

Koeluento pidetään koeluennon antajan valitsemasta aiheesta. Luento suunnataan fysiikan perus- tai aineopintovaiheen opiskelijoille (1.-3. vuoden kandidaattiopinnot).

Tervetuloa!

Opetustaitotoimikunnan puheenjohtaja, professori Kaarle Hämeri

Viestin välitti Risto H. Kurppa

Opetustaitotoimikunnat

Lainaus (Harri Waltari):

Opetustaitotoimikunta on kussakin tiedekunnassa pakollinen toimielin, niitä voi olla myös useampi (suuremmissa varmasti onkin). Sen tehtävänä on arvioida professoreiden, dosenttien ja tarvittaessa myös muiden (lähinnä kyseeseen tulisivat yliopistonlehtorit) tehtävien hakijoiden opetustaito. Opetustaito arvioidaan yliopistoportfolion (käytännössä laajennettu ansioluettelo) ja opetusnäytteiden avulla. Näistä tehdään sitten kirjallinen lausunto päätöksentekijän arvioitavaksi. Read More »

1000 euron opiskelumaksu? – Mielenosoitus 18.3.

Tilanne koulutuspoliittisella rintamalla pahenee. Opetusministeriön uusi työryhmä julkaisee raporttinsa koskien opintojen nopeuttamista. Esiin tulleiden ennakkotietojen mukaan esityksessä ehdotetaan 1000 euron lukuvuosimaksua kaikille opiskelijoille(!)

HS: OPM: Kaikille tonnin lukuvuosimaksu

Tämän vuoksi artikkelin luovutuspäivänä 18.3. järjestetään mielenosoitus. Mielenosoitus kokoontuu kello 12 Senaatintorille ja lähtee sieltä kohti eduskuntataloa. Liity myös facebook-ryhmään! Näppärästi samaan aikaan saattaa tulla yliopiston henkilökuntalakko, jolloin luennot eivät ainakaan ole esteenä mielenosoittamiselle.

Mielenosoitus 18.3.

Read More »

Teoreettisen fysiikan kurssitarjonta selkiytymässä

Tulin valituksi opiskelijaedustajaksi teoreettisen fysiikan opetuksenkehittämistyöryhmään (TFOKTR), ja saan nyt tarinoida tänne sen toiminnasta. Itseni lisäksi ryhmään kuuluvat Jouni Niskanen ja Kari Rummukainen (oppiainevastaava).  Toistaiseksi olemme kokoontuneet kolmesti, ja ensi lukuvuoden kurssivalikoiman ja luennoitsijoiden lisäksi esillä on ollut tutkintovaatimusten, kurssivalikoiman ja niiden myötä opinto-oppaan uudistus.

Perus- ja aineopintoihin ei ole suunnitteilla merkittäviä muutoksia. Termodynamiikasta tulee pakollinen kurssi, joka lisätään jo ennestään pakollisiin sivuaineopintoihin fysiikasta. Samalla StaFy I:stä karsitaan päällekkäisyydet termon kanssa ja poistuvan asian tilalle tulee jotain kivaa uutta. Read More »