Tutkijalinja

Helsingin yliopiston Fysiikan laitoksella toimivan tutkijankoulutuslinjan tarkoituksena on tehostaa tutkijanuralle aikovien opiskelua ja opintojen ohjausta. Tutkijalinja kokoaa yhteen fysikaalisten tieteiden opiskelijoita kaikilta aloilta geofysiikasta kosmologiaan. Linjalle valitaan vuosittain noin 20 uutta opiskelijaa, joiden päämääränä on tohtorin tutkinnon suorittaminen.

Linjan tavoitteena on tukea tutkijoiksi aikovia opiskelijoita tarjoamalla tietoa tutkimusryhmien toiminnasta sekä järjestää kesäkouluja. Posterisessiot ja pienimuotoisten tutkimusprojektien toteuttamiset kuuluvat myös linjan tarjoamaan toimintaan.

Linjalaisille on perustettu oma opintopiiri, joka kulkee nimellä Tutkijapiiri ja siitä vastaavat keväästä 2017 alkaen (e-mailit @helsinki.fi) Anna Kormu (anna.kormu), Anni Järvenpää (anni.jarvenpaa) ja Pyry Arponen (pyry.arponen).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *