Linjalle hakeminen

Haku tutkijankoulutuslinjalle on auki 20.2.2017 klo 23:59 asti. Hakemuksen voi täyttää osoitteessa https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/77093/lomake.html

Tutkijankoulutuslinjalle hyväksytään vuosittain korkeintaan 20 opiskelijaa, joiden päämääränä on tohtorin tutkinnon suorittaminen. Linjalle voi hakea kuka tahansa fysikaalisten tieteiden koulutusohjelmaan valittu perustutkinto-opiskelija opintojen vaiheesta tai pääainevalinnasta riippumatta.

Valintakriteereinä tutkijalinjalle ovat hyvä opintomenestys ja innokkuus tutkijanuralle. Hakuprosessi koostuu hakemuksesta ja haastattelusta.

Tarvittaessa lisätietoja voit kysyä tutkijapiirin vetäjiltä.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *