Sukupolvien ketju

Sukupolvien ketju -tutkimuksessa pureudutaan sukupolvien väliseen vuorovaikutukseen. Tutkimuksen kohteina ovat vuosina 1945–1950 syntyneiden suurten ikäluokkien edustajat ja heidän lapsensa.

Tutkimuksessa kerätään tietoa paitsi sukulaisten myös ystävien välisestä yhteydenpidosta ja avunannosta. Tällainen ihmisten välinen epävirallinen apu jää virallisten tilastojen saavuttamattomiin eikä sen laajuutta tunneta.

Kyseessä on seurantatutkimus, jossa kerätään tietoa sukupolvien vuorovaikutuksesta ja sen mahdollisista muutoksista viiden vuoden välein toteutettavalla kyselyllä. Ensimmäinen kysely tehtiin vuonna 2007 ja toisen kierroksen kysely tehdään vuonna 2012.

Sukupolvien ketju -tutkimus kytkeytyy laajaan eurooppalaiseen tutkimukseen, jossa vertaillaan eri maiden auttamiskulttuureja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *