Yliopiston etusivulle | Suomeksi | På svenska | In English

KIP2015

Korkeakoulu- ja innovaatiotutkimuksen päivät 2015 vietettiin alla olevan mukaan                       på svenska   in english

Päiville osallistui noin 80 aiheesta kiinnostunutta opiskelijaa, tutkijaa, opettajaa, suunnittelijaa sekä muuta hallintohenkilöstöä.

Työryhmäesityksiä on mahdollista tarjota artikkelimuodossa vuoden 2015 Opiskelijatutkimuksen vuosikirjaan.

Tiedepolitiikka-lehden erikoisnumeroon kirjoittamisesta kiinnostuneet voivat olla yhteydessä Kari Kuoppalaan: Kari.Kuoppala(at)uta.fi.

Avoin tiede ja avoin koulutus?
Tieteiden talo, Helsinki

27.–28.4.2015

 

Maanantai 27.4.

 

10:15-10:30 Päivien avaus:  vararehtori Keijo Hämäläinen, Helsingin yliopisto
10:30-11:30 Avoin koulutus -keynote: MOOCit – ei-ihan-avointa opetusta             Jaakko Kurhila
11:30-12:30 Vapaa sivistystyö -keynote: Avoimet ovet sivistykseen. Case: Vapaa sivistystyö Suomessa          Tarja Lang
12:30-13:45 Lounas
13:45-14:45 Koulutuksen tavoitettavuus koulutusalavalintojen eroina sosioekonomisen taustan luokissa                           Otus
14:45-15:15 Kahvitauko
15:15-17:00 World Cafe: Koulutuksen avoimuuden esteet ja mahdollisuudet opetuksen, vapaan sivistystyön ja koulutuksen tavoitettavuuden näkökulmista

 

19:00                  Iltatilaisuus         Ravintola Loiste

Iltatilaisuudesta menuineen ja maksuohjeineen on lisätietoja ilmoittautumislomakkeella.

 

Tiistai 28.4.2015

klo 9.00 – 9.45 Key-note: Johtaja Riitta Maijala, Opetus- ja kulttuuriministeriö

Klo 10 – 12 Aamupäivän työryhmäesitykset ja keskustelu kahdessa työryhmässä. Työryhmäesityksiä on mahdollista tarjota artikkelimuodossa vuoden 2015 Opiskelijatutkimuksen vuosikirjaan.

Klo Avoin koulutus Avoin tiede
10.00 -10.30 Lappalainen, M. , Kortekangas-Savolainen, O. & Österholm-Matikainen, E.: Opettajien vertaistyöskentelyllä avoimuutta yliopisto-opetukseen Ilkka Kettunen: Avoin muotoilu 
10.30 -11.00 Heli Mäkeläinen: Mikä on vapaan sivistystyön tehtävä?

Päällysaho ja kump. Avoimuuden lisääminen korkeakoulujen käyttäjälähtöisessä innovaatioekosysteemissä

 

11.00 –

11.30

Elina Kirjalainen_ja Tytti Pintilä: Korkeakouludiplomi uudistaa avointa korkeakoulutusta Kirsi Pulkkinen: Avoin tiede suomalaisen yhteiskunnan kehittäjänä
11.30 – 12.00

Sonja Mikkola Opiskelun ja työn vuoropuhelu

 

Laura Valkeasuo: ”Meidän tutkijat” – Kansalliset intressit eurooppalaisessa tutkimusrahoituksessa. Avoin eurooppalainen tutkimusalue vs. kansallisesti rajoittunut rahoitus.

 

 

Klo 12 – 13 lounas (omakustanteinen)

Klo 13.00 – 15.30 Iltapäivän työryhmätyöskentely, sisältäen ryhmien itsensä ajoittaman kahvitauon noin klo 14.15

Klo Avoin koulutus Avoin tiede
13.00 -13.30 Johanna Moisio: Mitä Eurostudent V kertoo opinnoista ja opiskelusta?

Miika Kajanus, Antti Iire ja Tuomo Eskelinen: Innovaatiotoiminnan indikaattorit ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliin

 

13.30 -14.00

Jyri Lindén, Johanna Annala, Marita Mäkinen: Korkea-asteen opetussuunnitelma muutoksessa

 

Joonatan Virtanen:

Valtioneuvoston tiedepoliittinen valta ja valtion ohjausjärjestelmän kehittämishanke OHRA

 

14.00 –

14.30

Päivi Timonen, Humak ja Jussi Linkola, Metropolia, Metropolia amk: MOOC nuorisoalan digitaalisen työotteen vahvistajana –kartoitus

Timo Aarrevaara: STEM-alojen muuttuva akateeminen professio-tutkimus

 

14.30 – 15.00

Chris Kylander: Avoimuuden toteutuminen suomalaisessa korkeakoulutuksessa

 

Aki-Mauri Huhtinen: Sosiaalinen media tieteellisen kansalaiskeskustelun alustana
15.00

Jouko Suvanto: Korkeakoulujärjestelmän uudistaminen tarkasteltuna sosiaalisten järjestelmien suunnittelun perspektiivistä

 

Jessica Parland-von Essen: Avoimuuden esteet – Avoimuuden asteet

Aarrevaara, Pietilä ja Wikström: Pilotointi vastuullisen tutkimuksen ja innovaatioprosessien välineenä

 

 

Klo 15.30-16.00 Tilaisuuden päätössanat.

 

 

Työryhmiin hyväksyttyjä esityksiä valitaan referee-menettelyn kautta julkaistavaksi vuoden 2016 alussa ilmestyvässä Tiedepolitiikka-lehden erikoisnumerossa sekä Opiskelijatutkimuksen vuosikirjassa 2016. Esitysten pohjalta muokatut paperit toimitetaan suoraan lehden toimitukseen.

Korkeakoulu- ja innovaatiotutkimuksen päivien ohjelma ja ilmoittautumisohjeet päivitetään verkkoon kevään aikana. Osallistuminen on maksutonta lukuun ottamatta omakustanteista iltatilaisuutta. Päiville ilmoittaudutaan oheisella e-lomakkeella.

Korkeakoulu- ja innovaatiotutkimuksen päivät järjestetään nyt neljännen kerran. Aikaisempina vuosina päivät ovat keränneet yhteen noin 100 tutkijaa, hallinnon ammattilaista, opiskelijaa sekä korkeakoulu- ja innovaatiokentän asiantuntijoita.

Korkeakoulu- ja innovaatiotutkimuksen päivien 2015 järjestäjinä toimivat:

HEGOM-tutkimusryhmä (Helsingin yliopisto)

Edistyksellinen tiedeliitto ry.

Korkeakoulututkimuksen seura ry.

Opiskelijatutkimusverkosto

Suomen tieteen ja teknologian tutkimuksen seura

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL)