Heidi Lavento

HeidiResearch interests

– local government communication
– crisis communication
– monitoring and evaluation of communication

Meneillään olevat ja päättyneet
tutkimus- ja kehittämishankkeet sekä luennot on esitelty täällä.

Viimeaikaiset artikkelit, kirjoitukset ja muut työt
on pääpiirteissään kerätty tänne.