Universitetets hemsida | Suomeksi | På svenska | In English

Hemsida

Nätverket för högskole- och innovationsforskning har avslutat sin verksamhet 31.12.2012. Högskole- och innovationsforskningen och utbildningen inom området fortsättar i enheter som tillhörde nätverket.