På svenska

Center för forskning i beroenden, kontroll och styre (CEACG) är en forskargrupp vid institution för socialvetenskap vid Helsingfors universitet. Gruppen är finanserad med utomstående medel. CEACG grundades år 2011. Under de senaste åren har gruppen etablerat sin position som en del av den inhemska universitetsvärlden och har även profilerat sig starkt inom internationellt forskningssamarbete. Från och med år 2018 fungerar CEACG som en forskningsenhet vid statsvetenskapliga fakulteten.

CEACG-forskningen berör främst livsstilar, beroendeproblem, samt mental hälsa med fokus på kontroll och reglering genom politik och styre. Projekten är ofta tvärvetenskapliga (samhällsvetenskaper, statsvetenskap, humaniora, folkhälsa).

I CEACG:s forskningsprojekt – om till exempel spel, rusmedel, beroenden och mental ohälsa – ligger fokus främst på de system och den politik som förs för att reglera och förebygga problemen. Inramningen är främst samhällelig och inställd på att skönja principer och underliggande mekanismer; ofta ingår ett socialpolitiskt och välfärdssamhälleligt perspektiv.

Forskargruppen har delfinansiering genom ett samarbetskontrakt med Institutet för hälsa och välfärd (THL). Gruppens ledare, docent Matilda Hellman, fungerar som samarbetskontakt för såväl institutet som för Social- och hälsoministeriet. Pol.dr. Anna Alanko fungerar som gruppens koordinator. Gruppens grundare är professor emeritus Pekka Sulkunen.

Årsrapport 2016 (på finska)

Kontakt:

Anna Alanko: anna.alanko@helsinki.fi
Matilda Hellman: matilda.hellman@helsinki.fi