Suomeksi

Riippuvuuksien, yhteiskunnallisen sääntelyn ja hallinnan tutkimuskeskus (CEACG) on Helsingin yliopiston ulkopuolisesti rahoitettu sosiaalitieteiden laitoksella toimiva tutkimusryhmä, joka tutkii poikkitieteellisesti elämäntapoihin, addiktioihin sekä mielenterveyteen liittyviä kontrolli- ja sääntelymekanismeja. Vuonna 2017 ryhmään kuuluu 16 tutkijaa. Vuodesta 2018 alkaen CEACGista tulee tiedekunnan tutkimusyksikkö.

CEACG perustettiin vuonna 2011. Ryhmä on viime vuosina vakiinnuttanut asemaansa osana kotimaista yliopistomaailmaa ja kansainvälistä tutkimuskenttää. CEACG tarkastelee elämäntapaongelmia (kuten rahapeleihin, päihteisiin, riippuvuuksiin ja mielenterveyteen liittyviä ongelmia) ja niitä koskevaa järjestelmää ja toimintapolitiikkaa laajasta yhteiskuntatieteellisestä näkökulmasta. CEACG jatkaa suomalaista sosiologista perinnettä, jossa elämäntapoja ja päihteitä, etenkin alkoholia, on tutkittu laajemmassa kehyksessä sosiaalisina ja yhteiskunnallisina ilmiöinä.

CEACGilla on pohjarahoitus, joka tulee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) yhteistyösopimuksen kautta. Ryhmän johtaja, dosentti Matilda Hellman, toimii yhteistyötahona THL:n ja Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) kanssa. Yhteistyösopimus edellyttää, että CEACG tuottaa rahapelihaittoja koskevaa tutkimusta. Ryhmän koordinaattorina toimii Anna Alanko. Ryhmän perustaja on professori emeritus Pekka Sulkunen.

CEACGin vuosiraportti 2016

Yhteystiedot:

Anna Alanko: anna.alanko@helsinki.fi
Matilda Hellman: matilda.hellman@helsinki.fi