Yliopiston etusivulle | Suomeksi | På svenska | In English

Opiskelijakirjaston varaston pakkaaminen alkaa (kirjallisuudentutkimusta ja kaunokirjallisuutta) – tee noutopyyntö 4.3. mennessä!

Opiskelijakirjaston varastossa on kirjallisuudentutkimusta ja osa Opiskelijakirjaston kaunokirjallisuudesta. Varaston pakkaaminen Kaisa-taloon muuttoa varten alkaa 5.3.  Tee noutopyyntö viimeistään 4.3.! Saat pitkän laina-ajan.

Lisätietoja Keskustakampuksen kirjaston muutosta.

Långa lån från Campusbiblioteket i centrum på våren och sommaren

Under våren och sommaren 2012 kommer Campusbiblioteket i centrum att flytta in i det nya huvudbiblioteket i Kajsahuset. De flesta bibliotek kommer att vara stängda en tid, så låna dina sommarböcker i god tid!

Nerpackningen börjar redan i mars, men biblioteken håller öppet så länge som möjligt med förkortade öppettider. De första långa lånen ges fr.o.m. 6:e februari. Se tabellen nedan

Långa lån från Campusbiblioteket i centrum på våren och sommaren

De långa lånen som går över flyttningen förfaller gradvis 13.9.-2.10. 2012.

Mera information: enheterna vid campusbiblioteket i centrum eller bibliotek-centrum [at] helsinki.fi.


 

Campusbiblioteket i centrum stängt på våren och sommaren 2012 p.g.a. av flyttning

Campusbiblioteket i centrums samlingar och service flyttar in under samma tak i Kajsahuset på Fabiansgatan under våren och sommaren. De flesta av bibliotekets enheter kommer att vara stängda i flere veckor.

Minerva på Brobergsterrassen blir kvar och betjänar hela sommaren. Den övriga delen av Campusbiblioteket i centrum betjänar igen måndagen 3.9.2012 i det nya huvudbiblioteket i Kajsahuset.

Nerpackningen börjar redan i mars, men biblioteken håller öppet så länge som möjligt med förkortade öppettider. Den gradvisa stängningen av enheterna har planerats så, att flytten skall störa studier och forskning så lite som möjligt.

Helsingfors universitets huvudbibliotek öppnar i Kajsahuset 3.9.2012.

Campusbiblioteket i centrum stängt på våren och sommaren 2012 p.g.a. av flyttning

Alla bibliotekets enheter är stängda under följande allmänna helgdagar: 6.-9.4., 1.5., 17.5. och 22.6.

Mera information: enheterna vid campusbiblioteket i centrum eller bibliotek-centrum [at] helsinki.fi.

 Long-term loans in the City Centre Campus Library during spring and summer 2012

During spring and summer 2012 the City Centre Campus library will move into the new main library, Kaisa House on Fabianinkatu. Most libraries will be closed for some time, so please get the books you need in time!

Packing of the books will start already in March, but the libraries will remain open with reduced hours for as long as possible. The first long-term loans will be available from February 6th. Please refer to the table below:

Long term loans from City Center Campus Library in 2012

The long-term loans spanning the move will get due dates between September 13th and October 2nd.

More information avalable at the City Centre Campus libraries or library-citycentre [at] helsinki.fi

 


 

City Centre Campus libraries closed for moving during spring and summer 2012

The collections and the services of the City Centre Campus Library will move in under the same roof in the new Kaisa House (Fabianinkatu) during spring and summer 2012. Most of the libraries have to close down for many weeks.

Minerva Library will remain on Siltavuorenpenger and is kept open throughout the summer. The rest of the City Centre Campus Library will be open again in the new main library in Kaisa House from Mon, September 3, 2012.

Opening hours of the City Center campus Library during spring and summer 2012

 

Packing of the books will start already in March, but the libraries will remain open with reduced hours for as long as possible. The gradual closing of the libraries is intended to disturb study and research work as little as possible.

All library locations are closed on public holidays April 6th – April 9th, May 1st, May 17th and June 22nd 2012.

More information is available at the City Centre Campus libraries or via email library-citycentre [at] helsinki.fi.


 

Pitkät laina-ajat Keskustakampuksen kirjastossa keväällä ja kesällä 2012

Kevään ja kesän 2012 aikana Keskustakampuksen kirjaston toimipaikat muuttavat uuteen pääkirjastoon Kaisa-taloon Fabianinkadulle.

Kirjasto joutuu sulkemaan useimmat toimipaikkansa joksikin aikaa. Lainaa siis kesäkirjasi ajoissa!

Kirjojen pakkaaminen alkaa jo maaliskuun alussa, mutta toimipaikkoja pidetään auki supistetuin aukioloajoin mahdollisimman pitkään.

Pitkiä laina-aikoja aletaan myöntää toimipisteittäin jo 6.2. alkaen. Ks. taulukko

Pitkät laina-ajat Keskustakampuksella keväällä ja kesällä 2012

Muuton yli yltävillä pitkillä lainoilla palautuspäivä on porrastetusti 13.9.-2.10.2012.

Suljettujen toimipaikkojen kirjoja voi palauttaa avoinna oleviin toimipaikkoihin. Saapuneet suljettujen toimipaikkojen varaukset voi noutaa Minervasta.

Lisätietoja Keskustakampuksen kirjaston toimipisteiden aukioloista keväällä ja kesällä 2012.

Lisätietoja MuuttosivustoltaKeskustakampuksen kirjastojen toimipisteistä tai sähköpostitse: kirjasto-keskusta [at] helsinki.fi

Keskustakampuksen kirjastoja suljettu keväällä ja kesällä 2012 muuton vuoksi

Keskustakampuksen kirjaston toimipaikkojen kokoelmat ja palvelut muuttavat saman katon alle Kaisa-taloon Fabianinkadulle kevään ja kesän aikana. Useimmat kirjaston toimipaikat joudutaan pitämään kiinni useita viikkoja.

Minerva Siltavuorenpenkereellä jää kuitenkin paikalleen ja palvelee läpi kesän.

Muu osa Keskustakampuksen kirjastoa palvelee taas ma 3.9.2012 alkaen pääkirjastossa Kaisa-talossa.

Keskustakampuksen kirjaston poikkeusaukioloajat keväällä ja kesällä 2012

Kirjojen pakkaaminen alkaa jo maaliskuussa, mutta toimipaikkoja pidetään auki supistetuin aukioloajoin mahdollisimman pitkään. Porrastetut aukioloajat ja kirjastojen sulkeminen on suunniteltu niin, että ne häiritsisivät mahdollisimman vähän opiskelua ja tutkimustyötä. Pahoittelemme muutosta asiakkaillemme väistämättä aiheutuvaa haittaa!

Kevään ja kesän aikana Keskustakampuksen kirjastosta lainatuilla teoksilla on pidemmät laina-ajat.

Suljettujen toimipaikkojen kirjoja voi palauttaa avoinna oleviin toimipaikkoihin. Saapuneet suljettujen toimipaikkojen varaukset voi noutaa Minervasta.

Kaikki kirjaston toimipaikat on suljettu yleisinä pyhäpäivinä 6.-9.4., 1.5., 17.5. ja 22.6.2012.

Lisätietoja MuuttosivustoltaKeskustakampuksen kirjastojen toimipisteistä tai sähköpostitse: kirjasto-keskusta [at] helsinki.fi

Helsingin yliopiston pääkirjasto syntyy Kaisa-taloon

Kaisa-taloon sijoittuvat kirjastotoiminnot on nimetty Helsingin yliopiston pääkirjastoksi. Päätöksen kirjaston nimestä teki yliopiston rehtori.

Kesällä 2012 Helsingin yliopiston pääkirjastoon Kaisa-taloon muuttaa pääosa Keskustakampuksen kirjastosta, kirjaston yhteiset palvelut ja hallinto. Keskustakampuksen kirjasto toimii muuton jälkeen kahdessa toimipisteessä, pääkirjastossa Fabianinkadulla ja Minervassa Siltavuorenpenkereellä, missä sijaitsevat edelleen kirjaston käyttäytymistieteelliset kokoelmat.

Helsingin yliopiston pääkirjaston yhteyteen siirtyy myös The American Resource Center. Myös Tilastokirjaston palvelupiste aloittaa toimintansa Kaisa-talossa pääkirjaston avautuessa asiakkaille maanantaina 3.9.2012.

Helsingin yliopiston kirjastotoiminnot koottiin vuoden 2010 alussa yhdeksi erillislaitokseksi. Kirjasto palvelee neljällä kampuksella ja verkossa. Erillislaitos nimettiin yliopiston konsistorin päätöksellä syksyllä 2009 Helsingin yliopiston kirjastoksi.  Aiempi Helsingin yliopiston pääkirjasto on toiminut vuodesta 2006 Kansalliskirjastona.

Helsingin yliopiston kirjasto mukana WDC 2012 -hankkeessa

World Design Capital Helsinki 2012 käynnistyi vuodenvaihteessa. Helsingin yliopisto osallistuu hankkeeseen näyttävästi koko vuoden ajan teemana ”Ajattelu muotoilee yhteiskuntaa”. Sen kautta designin käsite laajenee sosiaalisiin innovaatioihin ja palveluihin. Designiä ei nähdä ainoastaan perinteisenä muotoiluna vaan ihmislähtöisenä tapana ratkaista haasteita.

Yliopiston kirjaston palvelumuotoiluhanke, ”Älyllistä designiä”, ja Kaisa-talon uusi kirjastorakennus ovat yliopiston kärkihankkeita. Kirjasto on näkyvästi mukana juhlavuoden tapahtumissa ja tarjoaa asiakkailleen ja muille sidosryhmille kiinnostavia avajaisia, julkistuksia, työpajoja, kehittäjäyhteisön ja vinkkejä verkossa.

Palvelumuotoiluhankkeen tavoitteena on luoda uusia käyttäjien toivomia palvelukonsepteja. Haluamme jatkuvasti kehittää palvelukulttuuriamme yhdessä kirjaston käyttäjien kanssa.  Kampanjateemana on ”Tiedon lähde – uudessa tiedekirjastossa tieto syntyy ja syvenee”.

Helsingin yliopiston WDC-vuoden tapahtumapaikkana on Aleksanterinkatu 7:ään avattava Tiedekulma, joka toimii tieteentekijöiden ja kaupunkilaisten kohtaamispaikkana. Kirjasto valtaa Tiedekulman kolmen viikon ajaksi 26.3. – 13.4. Odotettavissa on tapahtumia yhdessä kirjaston sidosryhmien, myös opiskelijoiden kanssa.

Tervetuloa osallistumaan, odotettavissa on kaikkien aikojen WDC-juhlavuosi!

Lisätietoja projektipäällikkö Inkeri Salonharju, inkeri.salonharju[at]helsinki.fi

Helsingin yliopiston kirjaston kehittäjäyhteisö Idis http://helsinginyliopisto.ning.com/

Helsinki University Library wishes you Merry Christmas

Helsinki University Library wishes you Merry Christmas

Library's Christmas Card was designed by Aino-Leena Juutinen

Helsinki University Library wishes Merry Christmas and Happy New Year to all its customers!