Suositellut

Hyperlokaali julkaiseminen – paikallismedian uudet muodot

Paikallisjournalismi sekä paikallinen media Suomessa, kuten muualla Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa, elävät murrosvaihetta osana mediaympäristön laajaa rakenteellista muutosta. Paikallisjournalismin muodot ja tila on olennainen kysymys ihmisten paikallisen osallistumisen ja koko yhteiskunnan perspektiivistä: paikallinen journalismi on elintärkeä yhteiskunnallinen ja yhteisöllinen resurssi ja osa demokratian rakenteita. Uudentyyppinen hyperlokaali julkaiseminen on sisällöltään usein paikallisempaa kuin esimerkiksi paikallisten sanomalehtien sisältö. Julkaisemisen motiivit voivat olla erityyppisiä, samoin kuin taustalla vaikuttavat tai julkaisun tekemiseen osallistuvat tahot. Toisin kuin perinteisessä professionaalisessa mediassa, tekijät voivat koostua pelkästään amatööreistä tai ”harrastajista” tai voi olla kyse semiprofessionaalista julkaisusta, jossa ammattilaistoimittajat ja amatöörit toimivat yhdessä. Hyperlokaali julkaiseminen voi tapahtua erilaisilla alustoilla (painettu media, verkko, mobiili, sosiaalinen media, internet-tv), ja se keskittyy rajatulle maantieteelliselle alueelle, kuten naapurustoon tai kunnan- tai kaupunginosaan, ja rajattuun määrään paikallisia aiheita.*

Helsingin yliopiston Social- och kommunalhögskolanin tutkimusprojektissa “Hyperlokaali julkaiseminen – paikallismedian uudet muodot” kartoitamme, millaista hyperlokaalia julkaisemista Suomessa on ja tarkastelemme lisäksi paikallisia verkkoyhteisöjä, jotka eivät ole lähtökohtaisesti journalistisia mutta toimivat uutistiedon ja keskustelujen lähteenä. Tuloksena syntyy verkkoon rakennettava kaikille avoin karttaportaali sekä kuvaus siitä, millaisia hyperlokaalin julkaisemisen tyyppejä on. Tuloksia julkistetaan myös tieteellisissä kirjoituksissa ja seminaareissa.

Tutkimuksen rahoittaa Helsingin Sanomain Säätiö.

 

Lisätietoja:

Tutkimusprojektin johtaja, professori Jaana Hujanen, jaana.hujanen@helsinki.fi

 

Tutkimusavustajat

henrik-2Henrik Ekelund, henrik.ekelund@helsinki.fi

 

 

 

celian-kuva

Celia Hillo, celia.hillo@helsinki.fi

 

 

 

elis2Elis Karell, elis.karell@helsinki.fi

 

 

 

Tea Isopuro, tea.isopuro@helsinki.fi

 

 

 

* Metzgar et al. (2011) määrittelee hyperlokaalin maantieteellisesti rajatuksi julkaisemiseksi ja mediaksi, jota kuvaa yhteisö-orientoituneisuus, omien alkuperäisten juttujen tuottaminen ja julkaiseminen, pyrkimys täyttää aukkoja, joita jonkin aiheen tai alueen paikallisuutisointiin liittyy, sekä halu vahvistaa kansalaisosallistumista.

Lähde:

Metzgar, E. T., Kurpius, D. D. and Rowely, K. M. (2011) Defining Hyperlocal media: Proposing a framework for discussion. New Media and Society 13(5):772-787.

Missä kaikki Suomen hyperlokaalit mediat sijaitsevat? Kerro meille julkaisusta!

Hyperlokaali-tutkimusryhmä on kartoittanut Suomen hyperlokaaleja julkaisuja ja muuta paikallista mediaa. Etsimme nyt vihjeitä erilaisista paikallisjulkaisuista lähialueellasi.

Tähän mennessä löydetyt hyperlokaalit julkaisut löytyvät tältä kartalta. Tiedot on kerätty vuonna 2017.

Mikä on hyperlokaali julkaisu? Tutkimusryhmä on kirjoittanut aiemmin aiheesta täällä.

Projektissa kartoitetaan myös hyperlokaalien julkaisujen roolia osana alueellisia mediamaisemia Suomessa. Seuraava kuvio kuvaa, mitä sanomalehtiä, ilmais- ja kaupunkilehtiä sekä hyperlokaaleja julkaisuja ilmestyy missäkin seutukunnassa:

Suomen lehtimaisema

Kokosimme sanomalehdet, ilmais- ja kaupunkilehdet sekä hyperlokaalit julkaisut kartalle. Jokaiselle toimitukselle on annettu sijainti postinumeron tarkkuudella. Tämän kartan avulla pystyy hahmottamaan lehtitoimitusten maantieteellistä sijoittumista.

Auta täydentämään karttaa!

Etsimme nyt vihjeitä kaikenlaisista paikallisista julkaisuista. Jos tiedät julkaisun, joka puuttuu kartaltamme, kerro tarkempia tietoja meille tällä lomakkeella.

Nopola News ja hyperlokaali-hankkeemme kuulumisia

Nopola News 10.11.2017

Hyperlokaali-hankkeemme tutkija Carl-Gustav Lindén keskusteli paikallismediasta Kyyjärvellä toimivan Nopola Newsin väen kanssa. Nopola News, joka aloitti 2005, on suomalaisia verkossa toimivan paikallisjulkaisemisen uranuurtajia. Kyyjärven Mediamylläreiden ylläpitämällä sivustolla julkaistaan paikallisten yhteistyökumppanien tuottamaa sisältöä.

Koko juttu luettavissa: http://www.nopolanews.fi/artikkelit/2017/11/tekniikka_ja_talous/5165/carl_gustav_linden_-_etana#.WgVeJze_YVs.email

Hyperlokaalien julkaisujen kartoituskierroksen ensimmäinen vaihe loppusuoralla

“Hyperlokaali julkaiseminen – paikallismedian uudet muodot”-hankkeessa tehtävä julkaisujen kartoitus etenee. Kartoitamme, millaista hyperlokaalia julkaisemista Suomessa on ja tarkastelemme lisäksi paikallisia verkkoyhteisöjä, jotka eivät ole lähtökohtaisesti journalistisia mutta toimivat uutistiedon ja keskustelujen lähteenä. Kartoituksen ensimmäinen vaihe, soittokierros Suomen kuntiin, on loppusuoralla. Tähän mennessä on tavoitettu 225 kunnan edustaja. Olemme saaneet paljon arvokasta tietoa paikallisista julkaisuista, kiitos kaikille vastaajille! Tietoa käytetään taustatietona kartoituksen toisessa vaiheessa, jossa analysoimme eri puolilla Suomea ilmestyviä hyperlokaaleja julkaisuja.