Spetsforskningsenheten för intersubjektivitet i interaktion

Finnish Centre of Excellence in Research on Intersubjectivity in Interaction
Forskningsprojektet “Intersubjektivitet i interaktion” har valts ut till spetsforskningsenhet av Finlands Akademi för åren 2012–2017. Forskningen inom projektet fokuserar på hur intersubjektivitet uppnås genom samtal och annan social interaktion och hur intersubjektivitet gör det möjligt för människor att dela upplevelser. Målet är att få en djupare förståelse av intersubjektivitet som exempelvis kan användas i multikulturella eller kliniska interaktionssituationer.
Spetsforskningsenheten är flerspråkig och tvärvetenskaplig eftersom den förenar lingvister och forskare i socialvetenskap.
Ledare för spetsforskningsenheten är professor Marja-Leena Sorjonen. På period 1.8.2016 – 31.7.2017 enhetens ledare är vice-ledare professor Anssi Peräkylä. Enheten började sin verksamhet i januari 2012.
AKTUELLT

29.5.2017 DISPUTATION

Katariina Harjunpää:
Translatory practices in everyday conversation. Bilingual mediating in Finnish–Brazilian Portuguese interaction
Läs mer här

26.5.2017 PROMOTION

Filosofiska fakulteten vid Helsingfors universitet promoverar Elizabeth Couper-Kuhlen till hedersdoktor
Läs mer här

13.5.2017 OM IIA-2017 KONFERENS I ROLSI-BLOG

Taru Auranne och Taina Valkeapää
Rolsi.net Guest Blog (på engelska)

3.3.2017 Professor Anssi Peräkylä i Helsingin Sanomat

Helsingin Sanomat 3.3.2017:
Sosiologi Anssi Peräkylä tutki ihmisiä keskustelutilanteissa: Yhteisymmärrys sai keskustelijat huojumaan samaan tahtiin
Läs artikeln på hs.fi (på finska)

19.10.2016 Bok lansering, Tiedekulma

Camilla Lindholm ja Melisa Stevanovic
Keskustelunanalyysi
Titta videon här (på finska)

TWITTER

Senaste inläggen