Harassment/discrimination

(Suomeksi alla)

If you experience any kind of discrimination or inappropriate behaviour at the events or within the activities of ISHA Helsinki, you can report about it with the form linked at the bottom of this page or approach any member of the board at our events.

Received forms are wholly confidential and handled with responsibility. They will only be visible to the equality representative of ISHA board, Minna Likander, and president Onni Kari.

You can also contact the equality representative of ISHA directly by e-mailing minna.likander@helsinki.fi

If you wish, you can leave your contact details and the name of your student organization on the form.

Mikäli koet ISHA Helsingin toiminnassa minkäänlaista asiatonta tai epätasa-arvoista kohtelua tai käytöstä, voit ilmoittaa tapahtuneesta allaolevasta linkistä aukeavalla lomakkeella tai ottamalla asian puheeksi kenen tahansa hallituksen jäsenen kanssa tapahtumissamme.

Lomakkeet käsitellään täysin luottamuksellisesti, ja ne lukee ainoastaan ISHAn tasa-arvovastaava Minna Likander sekä puheenjohtaja Onni Kari.

Voit myös ottaa suoraan yhteyttä tasa-arvovastaavaan sähköpostitse: minna.likander@helsinki.fi

Voit halutessasi jättää myös yhteytietosi sekä ainejärjestön nimen lomakkeeseen.

Harassment form / Häirintälomake