Miksi Facebook ei sovellu verkkokurssin alustaksi

Laitoksella X suunniteltiin verkkokurssin toteuttamista Facebookissa. Minulta kysyttiin, onko tälle olemassa esteitä esim. tekijänoikeuksien suhteen. Samaa asiaa pohdittaneen muuallakin, joten alla vastauksena lähettämäni sähköpostiviesti kevyesti toimitettuna.

Facebook on varmasti useimmille opiskelijoille jossain määrin tuttu ja kurssin vetäminen siellä voi myös avartaa osallistujien näkemyksiä alustan mahdollisuuksista. Osallistujalähtöisenä, profiileihin ja näiden välisiin yhteyksiin perustuvana Facebook rikkoo perinteisiä opettaja- ja opiskelijarooleja, mikä tarjoaa pedagogisesti kiinnostavia mahdollisuuksia opiskelijalähtöiseen ja verkottuvaan oppimiseen. Facebookin päällä toimivista erilaisista sovelluksista löytynee varmaankin myös joitain kurssin hallintaa helpottavia sovelluksia.

Sitten niitä esteitä… Lue loppuun