Yliopiston blogihakemisto

Alustava tekninen suunnitelma yliopiston blogihakemiston seuraavasta versiosta.

Toimintaperiaate

Blogihakemisto seuraa siihen rekisteröityjen blogien syötteitä ja tuottaa näiden perusteella erilaisia näkymiä ja palveuja bloggaajille ja blogien lukijoille.

Peruspalvelut

Zeitgeist: Mitä yliopiston blogiessa tapahtuu ja mistä keskustellaan?

 • Uusimmat merkinnät kaikista blogeista
 • Linkitetyimmät blogit (viikon sisällä)
 • Linkitetyimmät blogimerkinnät (viikon sisällä)
 • Suosituimmat linkkikohteen blogien ulkopuolella (viikon sisällä)

Blogihaut

 • Uusia blogeja
 • Blogien haku aakkosittain ja avainsanoittain
 • Vapaatekstihaku blogeista (viikon sisältä)

Yhteisölliset palvelut

 • Blogien haku avainsanoittain
 • Ryhmät

Henkilökohtaiset palvelut

 • Uusimmat merkinnät omista blogisuosikeista

Toiminnot käyttäjille

Käyttäjät kirjautuvat palveluun yliopiston verkkotunnuksin.

Käyttäjällä on palvelussa mahdollisuus ilmoittaa palveluun uusia (omia) blogeja, muuttaa ilmoitettujan blogien tietoja, liittäää blogi ryhmään tai poistaa ryhmästä ja poistaa blogi hakemistosta.

Uusi blogi ilmoitetaan hakemistoon antamalla blogin osoite. Palvelu pyrkii tunnistamaan osoitteesta blogin syötteen. Syötteen perusteella käyttäjälle annetaan valmiiksi täytetty lomake blogin hakemistossa näytettävästä nimestä ja kuvauksesta, joita käyttäjä voi muuttaa. Tämän lisäksi käyttäjä voi antaa blogille 0-10 avainsanaa eli tagia.

Palvelussa voisi olla mahdollisuus myös omien blogisuosikkien merkkaamiseen. Tällöin sisään kirjautunut käyttäjä saisi näkymän (ja syötteen) uusista merkinnöistä suosikeiksi merkkaamistaan blogeista.

Ryhmät

(Ryhmät ovat uusi ominaisuus, jota ei ole nykyisessä blogihakemistossa)

Käyttäjät voivat perustaa palveluun ryhmiä ja ilmoittaa blogejaan olemassaoleviin ryhmiin. Ryhmä koostuu nimestä, kuvauksesta, kuvasta ja siihen kuuluvista blogeista. Jokaisella ryhmällä on oma sivu, joka listaa siihen kuuluvat blogit ja näiden uusimmat merkinnät. Merkinnöistä on myös tarjolla koostesyöte ja ryhmään kuuluvien blogien syötteistä OPML-tiedosto erilliseen uutistenlukijaan siirtoa varten.

Ryhmät voivat olla joko avoimia, jolloin kuka tahansa palvelun käyttäjä voi lisätä oman bloginsa ryhmään, tai suljettuja, jolloin liittyminen menee ryhmän hallinnoijan hyväksyttäväksi. Ryhmän hallinoijana toimiii ryhmän perustaja. Hallinoijia voi olla vain yksi, mutta hallinnoija voi luovuttaa hallinnointioikeuden myös jollekin toiselle käyttäjälle. Hallinnoija voi muuttaa ryhmän nimeä ja kuvausta, muuttaa suljetun ryhmän avoimeksi ja päinvastoin tai poistaa blogeja ryhmästä.

Optio: hallinoija voi muuttaa myös ryhmän sivun ulkoasua itse määritellyillä CSS-määrityksillä.

Listoista ja syötteistä

Palvelun useimmat näkymät koostuvat listasta blogimerkintöjä.

Merkinnöistä esitetään aina

 • merkinnän otsikko, joka on myös linkki alkuperäiseen merkintään,
 • julkaisuaika sekä
 • merkinnän lähde eli sen julkaissut blogi, joka toimii aina linkkinä ko. blogin etusivulle.

Tämän lisäksi useimmissa yhteyksissä merkinnän yhteydessä esitetään myös

 • N merkin pituinen ote merkinnän tekstistä (ilman html-muotoiluja), sekä
 • thumbnail-kuva merkinnän ensimmäisestä kuvasta jos sellainen on.
 • Jos merkintä on podcast, esitetään lisäksi pieni flash-pohjainen soitin, sekä latauslinkki

Kaikki merkintälistat muotoillaan hAtom-mikroformaatilla. Listojen yhteydessä on myös aina linkki listaa vastaavaan Atom-syötteeseen, joka sisältää jokaisen merkinnän yhteydessä myös tiedon alkuperäisestä blogilähteestä.

Jos merkintälista on sivun keskeinen sisältö, tämän syötteen osoite annetaan autodiscovery-linkkinä myös sivun head-osiossa. Tällöin sivulta löytyy myös linkki alkupeäräiset syotteet listaavaan OPML-tieodostoon syötteiden uutistelukijaan siirtämistä varten.

Mediat (kuvat, podcastit)

Palvelu tunnistaa merkinnöissä olevat kuvat ja osaa esittää kuvallisten merkintöjen yhteydessä thumbnailin kuvasta. Uusimpien kuvallisten merkintöjen kuvista voisi olla tarjolla kuvakollaasi, jossa kuvalinkit vievät ko. kuvan sisältävään merkintään.

Palvelu tunnistaa syötteistä podcastit ja osaa esittää merkintöjen yhteydessä pinenen flashilla toteutetun mp3-soittimen sekä podcastin latauslinkin. Uusimmista podcasteista on tarjolla erillinen lista ja koostesyöte.

Ylläpitotoiminnot

Hakemiston ylläpitäjillä (tietyt tunnukset) on mahdolliisuus muokata listalla olevien blogien tietoja, poistaa blogeja ja asettaa väliaikaisen sulun toiselle käyttäjälle. Sulun aikana käyttäjän blogit eivät näy hakemistossa eikä käyttäjä pysty kirjautumaan palveluun.

Optio: Tapahtumien ja arvostelujen merkkaus mikroformaatein

(Mikroformaattien tunnistaminen on ominaisuus, jota ei ole nykyisessä blogihakemistossa ja joka toteutetaan mahdolliesti tuevaisuudessa)

Palvelu tunnistaa kokotekstisyötteistä tapahtumia ja arvosteluja, jotka on merkattu hCal– tai hReview-mikroformaateilla.

Näiden tietojen perusteella palvelu osaa esittää erilaisia tietoja tulevista taphtumista (esim. tapahtuu tänään/tällä viikolla ja osa näyttää tapahtuman paikan kartalla) sekä viimeakaisista arvosteluista (esim. oma sivu kirja-arvosteluille).

Blogiperehdytyksen tukilinkkejä

Linkkejä tämänpäiväisen Ypeda II -koulutuksen blogikonsultaation tueksi.

Yliopiston blogipalvelut

Uutissyötteet (RSS)

Blogosfääriä

 • AcademicBlogs on wikinä toteutettu akateemisten blogien hakemisto
 • Blogilista on suomalaisten blogien hakemisto
 • Technorati on koko maailman blogilista ja blogihakukone

Blogit opetuksessa

Jotain wikeistäkin

Sekalaista

Artikkeleita blogien opetuskäytöstä

Lisää artikkeleita löytyy mm. Raimo Parikan koosteesta blogit yliopisto-opetuksessa.

Blogipalvelun todo

 • Dashboard
 • Blogien tilauslomake
 • Suomennosten viilaus
  • ajat
  • kategorioiden nimeämiset ym
  • moikka maailma -viesti.
 • Korjaukset Sandbox-teeman tyylivalitsimeen, joka bugaa vähäsen
 • Korjaukset yliopistoteemaan, joka bugaa vähän enemmän
 • Tsekkaa, mistä määritellään uusien sivustojen päiväyksen ja ajan oletusmuoto