Opintotyöryhmä

OTR eli opintotyöryhmä on psykologian oppiaineen opiskelijoiden ja henkilökunnan välinen yhteistyökanava. Kompleksin puolelta OTR:ään osallistuu lähinnä opintovastaava, mutta tarpeen ja kiinnostuksen mukaan myös muut opiskelijat/hallituksen edustajat ovat tervetulleita. Henkilökunnan puolelta OTR:ään kuuluvat (vuonna 2014) amanuenssi Hilkka Pakarinen, opintosuunnittelija Anne Helenius, oppiainevastuuhenkilö Petri Paavilainen sekä opettaja Jari Lipsanen. OTR kokoontuu vähintään kerran lukukaudessa, tarpeen mukaan useamminkin.

OTR:ssä käsitellään kulloinkin ajankohtaisia opetukseen liittyviä asioita, esimerkiksi kurssipalautetta, opintojen ohjausta ja kurssi-ilmoittautumisten mahdollisia ongelmia. OTR:ssä opintovastaava voi myös viedä eteenpäin muilta opiskelijoiltaan keräämänsä palautetta ja keskustella mahdollisista opetuksen ongelmakohdista. OTR ei ole päättävä elin, ja juuri siksi se mahdollistaa asioiden vapaan esilletuomisen ja niistä keskustelun. Tarpeen mukaan asioita voidaan sitten viedä OTR:stä eteenpäin päättäviin elimiin. OTR:n voima piileekin vapaassa sanassa ja sen ennakkoluulottomassa kuuntelemisessa!