Yksikkömme vahvasti edustettuna ECRICE2016-konferenssissa

ECRICE  eli  European Conference on Research in Chemistry Education on kemian opetuksen tutkimukseen keskittyvä konferenssi, joka järjestetään joka toinen vuosi.

Kansainvälisen konferenssin tavoitteena on jakaa niin alan tutkijoille kuin kemian opettajille tuoretta tutkimustietoa kemian opettamisesta ja oppimisesta kaikilla opetuksen tasoilla.  Osanottajia on ympäri maapalloa.

Tänä vuonna Barcelonassa järjestetyn ECRICE 2016 -konferenssin teema oli “Inspiring Science Education through Research”.  Yksikkömme johtaja professori Maija Aksela oli kutsuttu tilaisuuteen pääpuheen pitäjäksi aiheesta Promoting holistic sustainable development through chemistry teacher education.IMG-20160906-WA0001

Suomalainen kemian opetuksen tutkimus oli konferenssissa vahvasti edustettuina 12 suullisella esityksellä sekä useammalla posteriesityksellä. Suullisista esityksistä seitsemän oli Maija Akselan sekä yksiköstä valmistuneiden tohtoreiden tai  tohtorikoulutettavien pitämiä.

 • Jenni Vartiainen: Small Children’s Non-Formal Chemistry Education Virtually At Homes’ Parent’s Needs For Support
 • Jaana Herranen: A Design-Based Research: Student-Centered Chemistry Education Through The Use Of Students` Questions
 • Jaakko Turkka: Finnish Subject Teachers’ Perceptions Of Art Integration In Chemistry Education
 • Veli-Matti Ikävalko: Chemistry Teachers’ Views Of ChemistryLab Gadolin As A Meaningful Nonformal Learning Environment
 • Outi Haatainen: Towards Relevant Integrated Chemistry Education
 • Jarkko Joki: Longitudinal Study Of Students’ Conceptual Structures Concerning Chemical Bonding From Middle School To Upper Secondary School
 • Päivi Tomperi: Enhancing Teacher Learning Using Solo Taxonomy

Näiden lisäksi esiteltiin kansainvälistä tutkimushanketta ”Real-time experiments to enhance Chemistry Competencies in Secondary. What does it make the difference?”, jossa Simo Tolvanen ja Maija Aksela yksiköstämme ovat mukana.

Kuvat: Maija Aksela

 

Hei maisteritason opiskelija! Kiinnostaako kestävä kehitys?


Oletko kiinnostunut kestävän kehityksen opettamisesta?

Haluatko olla mukana kehittämässä yliopiston kestävän kehityksen opetusta?

Keväällä 2017 (4. periodissa) järjestetään 3. kerran poikkitieteellinen kurssi Kestävä kehitys opetuksessa. Haemme maisterivaiheen opiskelijoita suunnittelemaan ja toteuttamaan
kurssin. Hakuaika päättyy su 25.9.2016.

Tavoitteena on muodostaa monitieteellinen opiskelijaryhmä kurssia toteuttamaan 1. periodin aikana. Kurssin suunnittelu tapahtuu 2. ja 3. periodin aikana opiskelijaryhmässä. Ryhmän apuna on edellisen kurssin vetäjinä toimineet opiskelijat (mentoreina) sekä kurssin koordinaattori Jaana Herranen.

Kurssin sisältö, tavoitteet, työtavat, arviointi ja aikataulu ovat täysin opiskelijoiden ideoitavissa. Vain kurssin toteutus 4. periodilla ja kurssin nimi on ennalta päätetty.

Kurssin suunnittelu ja toteutus tarjoaa harvinaisen mahdollisuuden yliopisto-opetuksen kehittämiseen opiskelijalähtöisesti yhteistyössä muiden opiskelijoiden kanssa. Kurssin vetäminen on erinomaista pedagogisten taitojen sekä kestävän kehityksen sisältöjen harjoittelua.

Kurssin vetäminen on hyödyllinen erityisesti tuleville opettajille, mutta myös muille kestävän kehityksen koulutuksesta ja sen kehittämisestä kiinnostuneille. Kurssin suunnittelusta ja vetämisestä saa vähintään 5 opintopistettä (tai enemmänkin, työmäärän mukaan).

Aikaisempien kurssien pitämiä blogeja: https://kekeop.wordpress.com/ ja https://ideahautomo.wordpress.com/

 

Kurssin vetäjiltä edellytetään, että he ovat:

 • opintojensa maisterivaiheessa
 • kiinnostuneita kestävän kehityksen opetuksessa
 • tulevia opettajia TAI muuten kiinnostuneita opetuksen kehittämisestä
 • ryhmätyötaitoisia
 • motivoituneita ja sitoutuneita kurssin vetämiseen

 

Kurssin vetäjäksi voi hakea täyttämällä oheisen e-lomakkeen: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/72234/lomake.html.

Hakuaika on 25.9.2016 asti. Haastattelut pidetään viikolla 40.

Lisätietoja antaa Jaana Herranen, jaana.herranen@helsinki.fi

Kemian opettajaopiskelijan ohjeet!

Mukavaa syyslukukauden alkua sekä kaikki nykyiset kemian aineenopettajaopiskelijat että kuusi uutta fuksiamme.

Löydät nopeasti olennaiset tiedot opiskelusta sivustomme sivulta: Kemian opettajaopiskelijan ohjeet.

Löydät tiedot,

 • miten liittyä tiedotuslistoillemme (olemme myös Facebookissa).
 • syyslukukauden kursseista ja opettajista
 • HOPS-ohjauksesta ym.