Kemian aineenopettajaksi hakeneita ennätysmäärä!

Helsingin yliopistoon oli tänä keväänä yhteensä 22071 hakijaa. Kemian aineenopettajaksi hakijoiden määrässä oli kaikkein suurin nousu koko yliopistossa.

Kemian aineenopettajaksi haki tänä vuonna ennätysmäärä opiskelijoita. Yhteensä 49 opiskelijaa haluaisi kouluttautua tärkeään, luovaan ja merkitykselliseen, joskin vaativaan kemian opettajan ammattiin.  Hakijamäärä kasvoi viime vuodesta huimat 36 %, kun monien muiden alojen hakijamäärät laskivat huomattavasti.

Suomi tarvitsee innostuneita ja motivoituneita kemian opettajaopiskelijoita. Helsingin yliopiston Kemian laitos, 15-vuotias Kemian opettajankoulutusyksikkö, Opettajankoulutuslaitos ja harjoittelukoulut yhdessä tarjoavat parasta mahdollista koulutusta tuleville perusopetuksen ja lukion kemian aineenopettajille.

Lisätietoa:

Kuva: LUMA-keskus Suomi

 

Uutta selkokielistä oppimateriaalia kemian oppimiseen

Ensimmäiset kemian opettajaopiskelijoiden laatimat selkeytetyt oppimateriaalit kemian opetukseen on nyt julkaistu.

Kemian opettajankoulutusyksikössä opetettiin keväällä 2016 ensimmästä kertaa koskaan Erilaiset oppijat kemian opetuksessa -kurssi. Kurssi kehitettiin vastaamaan kemian opettajan työssä vaadittavia taitoja, joista yksi on oppilaiden eriyttämisen taito.  Kurssin aikana opiskelijat laativat erilaisia oppijoita tukevaa opetusmateriaalia kemian eri aiheisiin.

Kurssin pohjalta perustettiin Erilaiset kemian oppijat -sivusto, josta löytyvät sekä uudet oppimateriaalit että muuta selkeää tietoa selkokielisyydestä opetuksessa.

 

Kuva: blic kpixel (Pixabay, CC0)

 

 

 

Saksalaisvahvistuksena ja odotettuna vieraana: Fiona Affeldt

Kemian opettajankoulutusyksikkö sai maaliskuun loppupuolella vieraakseen tohtorikoulutettavan Bremenin yliopistosta Saksasta.

Fiona_ja_Maija

Fiona Affeldt ja prof. Maija Aksela

Tohtorikoulutettava Fiona Affeldt työskentelee Bremenin yliopiston kemianopetuksen yksikössä, luonnontieteiden opetuksen laitoksella (Institut für Didaktik der Naturwissenschaften,). Heti valmistumisensa jälkeen Fiona toimi useamman vuoden kentällä kemian ja biologian opettajana.  Vierailunsa aikana Fiona oppi paljon Kemian opettajankoulutusyksikön opetuksesta ja tutkimuksesta, resurssikeskus Kemmasta ja kemianluokka Gadolinista sekä LUMA-toiminnasta.  Useita yhteistyökuvioita ehdittiin jo rakentamaan kahden viikon vierailun aikana: muun muassa yhteinen tutkimusartikkeli on valmisteilla. Kemianopettajankoulutusyksikön henkilökunta sai Fionalta vastakutsun vierailulle Bremeniin.

Bremenin kemianopetuksen yksikössä työskentelee myös Kemian opettajankoulutusyksikössä vuonna 2014 vieraillut professori Ingo Eilks. Tämä yksikkö on vahva osaaja ja kansainvälisesti erittäin arvostettu kemian opetuksen uudistaja ja tutkija. Fionan vastuualueisin kuuluu väitöskirjatutkimuksen lisäksi muun muassa opetusvastuita yksikön kursseilla sekä jäsenyyksiä erilaisissa tutkimusprojekteissa.  Fionan oma väitöskirjatutkimus koskee non-formaalia oppimista ja oppilaiden eriyttämistä.

Fiona tekee työtään tosissaan eikä vapaa-ajalla ja työllä ole selkeitä rajoja. Välillä se on todella kuormittavaa, mutta vastapainoksi Fiona harrastaa triathlonia – sitäkin tosissaan. Helsingissä hän halusi ehdottomasti nähdä rannikkoa, merta ja satama-alueita. Sellaiseen ei sisämaassa sijaitsevassa Bremenissä  ole mahdollisuutta. Tietysti myös Suomenlinna, Seurasaari ja persoonallinen Regatta-kahvila tuli koettua. Villikelkka meren jäällä jäi erityisesti Fionan mieleen.

Fiona haluaa tulla ehdottomasti uudelleen Helsinkiin: yksikön yhteisöllisyys miellytti ja suomalainen kesä on vielä kokematta!