Kemian opettajaopiskelijan ohjeet!

Mukavaa syyslukukauden alkua sekä kaikki nykyiset kemian aineenopettajaopiskelijat että kuusi uutta fuksiamme.

Löydät nopeasti olennaiset tiedot opiskelusta sivustomme sivulta: Kemian opettajaopiskelijan ohjeet.

Löydät tiedot,

  • miten liittyä tiedotuslistoillemme (olemme myös Facebookissa).
  • syyslukukauden kursseista ja opettajista
  • HOPS-ohjauksesta ym.

 

Kemian aineenopettajaksi hakeneita ennätysmäärä!

Helsingin yliopistoon oli tänä keväänä yhteensä 22071 hakijaa. Kemian aineenopettajaksi hakijoiden määrässä oli kaikkein suurin nousu koko yliopistossa.

Kemian aineenopettajaksi haki tänä vuonna ennätysmäärä opiskelijoita. Yhteensä 49 opiskelijaa haluaisi kouluttautua tärkeään, luovaan ja merkitykselliseen, joskin vaativaan kemian opettajan ammattiin.  Hakijamäärä kasvoi viime vuodesta huimat 36 %, kun monien muiden alojen hakijamäärät laskivat huomattavasti.

Suomi tarvitsee innostuneita ja motivoituneita kemian opettajaopiskelijoita. Helsingin yliopiston Kemian laitos, 15-vuotias Kemian opettajankoulutusyksikkö, Opettajankoulutuslaitos ja harjoittelukoulut yhdessä tarjoavat parasta mahdollista koulutusta tuleville perusopetuksen ja lukion kemian aineenopettajille.

Lisätietoa:

Kuva: LUMA-keskus Suomi

 

Uutta selkokielistä oppimateriaalia kemian oppimiseen

Ensimmäiset kemian opettajaopiskelijoiden laatimat selkeytetyt oppimateriaalit kemian opetukseen on nyt julkaistu.

Kemian opettajankoulutusyksikössä opetettiin keväällä 2016 ensimmästä kertaa koskaan Erilaiset oppijat kemian opetuksessa -kurssi. Kurssi kehitettiin vastaamaan kemian opettajan työssä vaadittavia taitoja, joista yksi on oppilaiden eriyttämisen taito.  Kurssin aikana opiskelijat laativat erilaisia oppijoita tukevaa opetusmateriaalia kemian eri aiheisiin.

Kurssin pohjalta perustettiin Erilaiset kemian oppijat -sivusto, josta löytyvät sekä uudet oppimateriaalit että muuta selkeää tietoa selkokielisyydestä opetuksessa.

 

Kuva: blic kpixel (Pixabay, CC0)