Haemme kesäharjoittelijoita!

Mikä mahdollisuus oppia kemian opetuksen tutkimuksesta ja Kemian opettajankoulutusyksikön toiminnasta!

Kemian opettajankoulutusyksikkö  hakee yhtä tai kahta kesäharjoittelijaa joustavasti 1-3 kuukauden harjoitteluun.

Harjoittelu sisältää muun muassa erilaisia tutkimusavustajan töitä, joiden pohjalta on mahdollista tehdä opinnäytetyö, esimerkiksi ajankohtaisesta StarT-hankkeesta.

Kesäharjoittelusta maksetaan harjoittelijan palkkaa  ja harjoitteluaika sijoittuu välille toukokuu-syyskuu. Työ voi olla joustavasti koko- tai osa-aikaista ja työajoista sovitaan tarkemmin harjoittelijan kanssa.

Vähimmäisvaatimukset:

 • olet kemian aineenopettajaopiskelija
 • olet suorittanut vähintään perusharjoittelun
 • et ole aiemmin ollut yksikössä kesäharjoittelussa

Katsotaan eduksi:

 • tutkimusmenetelmäkurssien suorittaminen

Lähetä kirjallinen hakemus, tiedot opinnoista, ansioluettelo sekä työkuukausitoiveet (1-3 kk) osoitteeseen: maiju.tuomisto@helsinki.fi.

Haku päättyy  maanantaina 20.02.2017.

Kemianluokka Gadolin – Yksikön tutkimus- ja kehittämiskeskus

kemma-logo
Kemian opetuksen keskus Kemma
on yksi Helsingin yliopiston LUMA-keskuksen
resurssikeskuksista yliopiston kemian laitoksella.

Kemma toimii opettajankoulutusyksikkömme yhteydessä kehittäen toimintaa tutkimuspohjaisesti.  Se tekee monipuolista kehittämis- ja tutkimusyhteistyötä niin kemian laitoksen tutkijoiden, opetushallinnon kuin elinkeinoelämän kanssa kansallisesti sekä kansainvälisesti.

Päätehtävänä on innostaa ja motivoida lapsia sekä nuoria kemian opiskelun pariin sekä tukea lasten ja nuorten kemian opiskelua, oppimista ja harrastuneisuutta. Kemma tukee myös kemiaa opettavia opettajia eri asteilla varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin hyvässä vuorovaikutuksessa eri yhteistyötahojen kanssa.

gadolin_logoLisäksi Kemma koordinoi Kemianluokka Gadolinia, joka on moderni kemian oppimisympäristö kaikille luokka-asteille.

Lapsille (alle 13-vuotiaille) Kemma tarjoaa:

 • kemian sisältöjä ja virtuaalikerhoja Jippo-verkkolehdessä
 • kemian toiminnallisia kerhoja Kemianluokka Gadolinissa ja Helsingin seudun kouluilla,
 • kemian aktiviteetteja jokakeväisessä Jippo-tiedepäivässä.

Nuorille (13-vuotiaista alkaen) Kemma tarjoaa: 

 • kemian sisältöjä Luova verkkolehdessä
 • Dynamiitti -tiedeklubeja
 • kesäisin kemian leirejä Kemianluokka Gadolinissa ja kemian aktiviteetteja poikkitieteellisillä leireillä

Opettajille Kemma tarjoaa:

 • opetusta tukevat verkkosivustot materiaalipankkeineen: www.luma.fi/kemma ja www.kemianluokka.fi
 • LUMA Sanomat verkkolehden artikkeleineen
 • lukuvuoden aikana ilmestyvän sähköisen Kemma-uutiskirjeen
 • lähes ympäri vuoden täydennyskoulutuksia eri muodoissa
 • seminaareja ja kemian aktiviteetteja vuotuisilla LUMA-tiede- ja teknologiapäivillä
 • vuotuisella LUMA-tiede- ja teknologiaviikolla opettajaopiskelijoita Helsingin seudun kouluille vetämään aktiviteettejä
 • resurssikirjaston sekä lainattavia materiaaleja
 • vierailukäyntikohteena Kemianluokka Gadolin -oppimisympäristön opetuksen rikastamiseksi

Kemma tekee yhteistyötä Helsingin yliopiston LUMA-keskuksen muiden resurssikeskusten, LUMA-keskus Suomen muiden toimijoiden sekä kansainvälisten yhteistyötahojen kanssa. Kemma toimii kiinteässä yhteydessä Kemian opettajankoulutusyksikön ja Kemian laitoksen sekä elinkeinoelämän kanssa. Toiminnan päärahoittajina ovat LUMA-keskus, kemian laitos, säätiöt ja elinkeinoelämä.

 

 

 

Tervetuloa kevään KOE-pajoihin!

Tule saamaan uusia ideoita ja vinkkejä kokeellisten kemian töiden tekemiseen yhdessä opettajien ja opiskelijoiden kanssa.

Pajat järjestetään  tiistaisin klo 16-18 kemianluokka Gadolinissa, Helsingin yliopiston Kumpulan kampuksella (Chemicum, A.I.Virtasen aukio 1).

Kevään 2017 pajakertojen aiheet ja ajat:

 • 31.1 – Kestävää kemiaa
 • 21.2 – Kaunista kemiaa
 • 14.3 – Maukasta kemiaa
 • 4.4. -Koulu kemiaa
 • 25.4 – Elämän kemiaa

Osallistumalla ja raportoimalla 4 pajakertaa opiskelijat voivat saada kurssimerkinnän.

Ilmoittautuminen pajoihin viikkoa ennen osoitteessa:  https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/75910/lomake.html

Lisätietoja: jaakko.turkka@helsinki.fi

Kemian laitos