55018 Kemia tieteenä

Kurssin tavoitteet

Kurssin 55018 Kemia tieteenä (5 op) tavoitteena on, että tuleva kemian opettaja

  • ymmärtää, miten kemiallista tietoa ja malleja tuotetaan
  • ymmärtää, mikä merkitys kemian kokeilla, havainnoilla ja tulkinnoilla on tieteellisten mallien tuottamisessa ja kehittämisessä
  • osaa soveltaa omassa opetuksessaan ja opetuksen suunnittelussa ymmärrystään kemian luonnontieteellisestä luonteesta
  • osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida opetusta yhdessä muiden kanssa
  • ymmärtää kemian tutkimuksen etiikkaa ja yhteiskunnallista merkitystä.

Opiskelijoiden kommentteja kurssista

 “Virkistävän erilainen kemian opekurssi.”

 “Sain eväitä omaan opetukseeni.”

 “Ymmärsin, mitä tieteen filosofia on ja miten se liittyy kemian opetukseen.”

Lisätietoa

Kurssi kuuluu pääaineopiskelijan pakollisiin syventäviin opintoihin. Kemiaa toisena opetettavana aineena opiskeleva voi valita kurssin aineopintojen vaihtoehtoisiin opintoihin. Kurssi opetetaan parillisten vuosien syyslukukaudella periodeissa I-II.