55111 Tutkimuksellinen kemian opetus I

Kurssin tavoitteet

Kurssin 55111 Tutkimuksellinen kemian opetus I (5 op) tavoitteena on, että opiskelija perehtyy tutkimuksellisuuden teoriaan:

  • terminologia
  •  oppilaiden kiinnostus ja ajattelutaidot
  • opettajan ja oppilaan rooli
  • tutkimuksellisuus opetussuunnitelmissa

ja osaa soveltaa tutkimuksellisuutta käytännössä:

  • erilaiset toteuttamistavat
  • mahdollisuudet ja haasteet
  • kontekstien käyttö
  • työturvallisuus ja vihreä kemia.

Opiskelijoiden kommentteja kurssista

”Kurssi on ollut inspiroiva ja ylittänyt odotukset”

”Kurssi on sisältänyt monipuolisesti arkipäivän teemoja ja niiden käyttämistä nimenomaan tutkimuksellisessa opetuksessa”

Lisätietoa

Kurssi opetetaan syyslukukaudella periodeissa I-II. Kurssi on pakollinen aineopintojen kurssi sekä pää- että toisen aineen opiskelijoille.