55036 Kemian opetuksen keskeiset alueet I

Kurssin tavoitteet

Kurssin 55036 Kemian opetuksen keskeiset alueet I (6 op) tavoitteena on, että opiskelija

  • saa tukea hyvään kemian kokonaishallintaan
  • tutustuu keskeisiin kemian ilmiöihin ja käsitteisiin
  • perehtyy kemian opetuksen kirjallisuuteen ja julkaisulähteisiin
  • perehtyy tutkimustietoon kemian ilmiöiden ja käsitteiden oppimisesta ja opettamisesta
  • tutustuu erilaisiin opetusmenetelmiin, arviointimenetelmiin sekä kysymysten ja tehtävien laadintaan
  • harjaantuu esitysten laadinnassa ja pitämisessä.

Opiskelijoiden kommentteja kurssista

”Kurssin osa-alueet ovat olleet todella hyödyllisiä! Ryhmätyötä tehdessä on oppinut ryhmätyötaitoja ryhmän jäseniltä. Oppimistehtävien määrä sopiva.”

”Kiitos kurssista! Työläs mutta opettavainen paketti.”

”Tukitapaamiset olivat hyvää antia.”

Lisätietoa

Kurssi kuuluu pakollisiin aineopintoihin. Opetus järjestetään joka kevätlukukausi periodeissa III-IV.