55112 Tutkimuksellinen kemian opetus II

Kurssin tavoitteet

Kurssin 55112 Tutkimuksellinen kemian opetus II (5 op) tavoitteena on, että opiskelija

syventyy tutkimuksellisuuden teoriaan ja sovelluksiin:

  • kontekstien käyttö
  • tiedon siirto kontekstien välillä
  • tutkimuksellisuuden arviointi

ja osaa käyttää tutkimuksellisuuteen liittyviä teorioita oman tutkimuksellisen projektin suunnittelussa huomioiden erityisesti:

  • teorian ja käytännön kohtaamisen
  • kriittisen arvostelukyvyn käytön työtapavalinnoissa
  • kiinnostuksen ja ajattelutaitojen tukemisen
  • opetussuunnitelmien tavoitteet
  • relevantin kontekstin ja aiheen valinnan.

Opiskelijoiden kommentteja kurssista

”Kurssi on ollut yksi hyödyllisimmistä kemian opetuksen kursseista”

”Kurssi oli hyvä paketti. Oli hauska osallistua ja opin paljon!”

Lisätietoa

Kurssi opetetaan kevätlukukaudella periodeissa III-IV. Kurssi on syventävien opintojen pakollinen kurssi pääaineopiskelijoille ja vaihtoehtoinen kurssi toisen aineen opiskelijoiden aineopintoihin. Pedagogiset perusopinnot ja perusharjoittelu suositellaan käydyksi ennen kurssia.