55125 ja 55085 Johdatus kemian opetukseen

Kurssin tavoitteet

Kurssit 55125 Johdatus kemian opetukseen (kemia pääaineena) (3 op) ja 55085 Johdatus kemian opetukseen (kemia toisena opetettavana aineena) (4 op) ovat ensimmäinen kemian opettajakurssitulevalle kemian opettajalle. Lisäksi kemian opettajan suuntautumisvaihtoehdon mukaisesti opiskelevat suorittavat kurssin aikana 1 op integroituja TVT-opintoja.

Kurssien tavoitteena on, että opiskelija

  • saa yleiskuvan kemian opetuksesta, kemian oppimisesta, kemian opettajan työstä ja tulevista kemian opetuksen kursseista
  • tutustuu kemian opetuksen tutkimukseen
  • saa valmiuksia elinikäiseen oppimiseen
  • harjoittelee itsearviointia ja vertaisarviointia
  • tutustuu harjoituskouluun opettajan näkökulmasta
  • saa valmiuksia opettajan työssä tarpeellisiin vuorovaikutus- ja viestintätaitoihin
  • tutustuu  kokeellisuuteen ja tutkimuksellisuuteen.

Opiskelijoiden kommentteja kurssista

“Sisällöllisesti todella onnistunut kurssi. Kannustaa hyvin jatkamaan opeopintoja!”

Erityisen onnistunutta: työskentelyilmapiiri

“Sai hyvän yleispaketin kemian opettajuudesta.”

“Olen tykännyt kurssista ja sen aiheista. Ihanaa vaihtelua”teoriakursseille.”

“Vähän erilainen kuin muut kurssit.”

“Mielestäni kurssi oli tosi mielenkiintoinen, monipuolinen ja kaikin tavoin erinomainen.”

“Kurssin teemat olivat hyviä ja tarpeellisia.”

“Jokaisesta kurssikerrasta jäi jotain uutta pohdittavaa.”

“Monipuolisesti kaikkea kemian opetukseen liittyvää”

“Mukavan erilaiset kurssikerrat, monipuolisuus jää mieleen.”

“Kouluvierailut ja pajojen vetäminen oli hyvä tapa oppia ja niistä sai makua opettajan arjesta.”

“Antoi varsin hyvää kuvaa opettajana olemisesta”

Lisätietoa

Kurssi kuuluu pääaineopiskelijoilla pakollisiin aineopintoihin ja toisen opetettavan aineen opiskelijoilla sivuainekokonaisuuden perusopintoihin Opetus järjestetään joka syyslukukausi periodeissa I-II.