55137 Media- ja monilukutaito tiede- ja teknologiakasvatuksessa

Kurssin tavoitteet

Kurssilla 55137 Media- ja monilukutaito tiede- ja teknologiakasvatuksessa (5op) tutustutaan monipuolisesti median hyödyntämiseen tiede- ja teknologiakasvatuksessa opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Kurssi koostuu vuorovaikutteisista asiantuntijaluennoista, vierailuista eri medioihin sekä pienryhmätyöskentelystä. Opiskelijat perehtyvät monilukutaitoon sekä yleistajuiseen tiedeviestintään eri kohderyhmille pääasiassa kirjoittamalla ja harjoittelemalla videoiden suunnittelua sekä toteutusta.  Lisäksi opiskelijat saavat malleja toiminnallisten opintokäyntien järjestämiseen sekä harjoittavat yhteistyötaitojaan.

Opiskelijoiden kommentteja kurssista

“Monipuoliset tehtävät, oppi paljon erilaisista median välineistä opetuksen hyödyntämisessä.”

“Asiantuntijakerrat olivat todella antoisia!”

“Jäi kova kiinnostus oppia asioista lisää”

” Vierailuja oli kattavasti paikoista, joissa ei tulisi muuten käytyä.”

“Tällaista kurssia tarvitaan ehdottomasti!”

 Lisätietoa

Kurssi opetetaan joka toinen kevätlukukausi periodissa III. Kurssi sopii vaihtoehtoisiksi opinnoiksi aineopintoihin tai syventäviin opintoihin.