Kemian opettajaopinnot pääaineena tai sivuaineena

Hae suoraan kemian opettajalinjalle!

Kun haet Helsingin yliopistoon opiskelemaan kemiaa, voit hakea samalla suoraan kemian opettajan suuntautumisvaihtoehtoon (suoravalinta). Kemian opettajaksi voit hakea sekä keväällä että syksyllä. Haet samalla kanssasi samanhenkisten opiskelijoiden yhteisölliseen joukkoon!

Siirry kemian opettajalinjalle kemian opintojesi aikana

Jos opiskelet jo kemiaa, ja sen opettaminen kiinnostaa, sinun kannattaa aluksi osallistua syyslukukaudella Johdatus kemian opetukseen -kurssille. Ja sen jälkeen muillekin kemian opettajan suuntautumisvaihtoehdon perus- ja aineopintojen kursseille.

Kemian opettajaopiskeljoilla on aina toisena pakollisena sivuaineen pedagogiset opinnot (25 op + 35 op). Oikeutta pedagogisten opintojen opiskeluun voi anoa jokaisen vuoden helmikuussa. Jos sinut hyväksytään pedagogisiin opintoihin, voit siirtyä kemian opettajan suuntauutmisvaihtoehtoon

Opiskele kemiaa toisena opetettavana aineena

Oppijan näkökulmasta on tärkeintä, että hänelle kemiaa opettaa asiansa osaava, innostunut ja itseään kehittävä opettaja. Yleensä kemiaa toisena opetettavana aineena opiskellaan perusopintojen (25 op) ja aineopintojen (35 op) verran, mutta voit niin sovittaessa opiskella myös syventävät opinnot.

Aloita opiskelusi osallistumalla syyslukukaudella kursseille:

  • 55085 Johdatus kemian opetukseen, 4 op I-II
  • 55052 Atomit, molekyylit ja vuorovaikutukset, 5 op I
  • 55053 Energia, reaktiivisuus ja kemiallinen tasapaino, 3 op II

 

Kuva: Maija Pollari / Helsingin yliopiston LUMA-keskus

Kemian laitos