Kemian opettajaopinnot pääaineena tai sivuaineena

Hae suoraan kemian opettajalinjalle!

Voit hakea keväällä suoraan Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelmaan  (suoravalinta). Pääaineen näistä kolmesta valitse ensimmäisen opiskeluvuotesi aikana.  Haet samalla kanssasi samanhenkisten opiskelijoiden yhteisölliseen joukkoon!

Siirry kemian opettajalinjalle kemian opintojesi aikana

Jos opiskelet jo kemiaa, ja sen opettaminen kiinnostaa, voit hakea Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan maisteriohjelmaan kemian kanditutkintosi jälkeen.

Kemian opettajaopiskeljoilla on aina kaksi pakollista sivuainetta:

 • pedagogiset opinnot (25 op + 35 op)
 • toisen opetettavan aineen opinnot (60 op), esimerkiksi biologiasta, matematiikasta tai fysiikasta.

Opiskele kemiaa toisena opetettavana aineena

Oppijan näkökulmasta on tärkeintä, että hänelle kemiaa opettaa asiansa osaava, innostunut ja itseään kehittävä opettaja.  Kemiaa toisena opetettavana aineena opiskellaan vähintään perusopintojen (25 op) ja aineopintojen (35 op) verran. Voit niin sovittaessa opiskella myös syventävät opinnot.

Jos olet aloittamassa kemian opettajan sivuaineopintoja, opiskele ensin kemian kursseja (KEK) sisältävät perusopinnot ja vasta sen jälkeen aineopinnot, joihin sisältyy myös Kemian opettajankoulutusyksikön kursseja (MFK-K):

KEK100 Kemian perusopinnot (25 op)

 • KEK101 Atomit, molekyylit ja rakenteet (5 op)
 • KEK103 Energia, reaktiivisuus ja kemiallinen tasapaino (5 op)
 • KEK104 Epäorgaaninen kemia (5 op)
 • KEK105 Kemian perustyöt (5 op)
 • KEK 102 Orgaaninen kemia 1 (5 op)

MFK-K210 Kemian aineopinnot opettajille (toinen opetettava aine) (35 op)

Suorita kaikki

 • KEK207 Epäorgaanisen kemian työt 1 (5 op)
 • KEK209 Orgaanisen kemian työt 1 (5 op)
 • MFK-K202 Kemia elinympäristössä (5 op)
 • MFK-K203 Kemian käsitteet ja ilmiöt opetuksessa (5 op)
 • MFK-K204 Tutkimuksellinen kemian opetus (5 op)

Suorita yksi seuraavista

 • KEK201 Molekyylien rakenne ja spektroskopia (5 op)
 • KEK203 Termodynamiikka ja dynamiikka (5 op)

Suorita yksi seuraavista

 • MFK-K205 Kestävä kemia (5 op)
 • MFK-K206 Kemia tieteenä (5 op)
 • KEK106 Matematiikkaa kemisteille (5 op)
 • KEK110 Kemian perusteet (5 op)

 

Kuva: Maija Pollari / Helsingin yliopiston LUMA-keskus