55135 ja 55136 Luonnontieteiden kerho-opetus

Yleistä kurssista

Luonnontieteiden kerho-opetus -kokonaisuus koostuu kahdesta kurssista: 55135 Luonnontieteiden kerho-opetus: ohjaajakoulutus (2 op) ja 55136 Luonnontieteiden kerho-opetus: käytännön kerho-ohjaaminen (3 op). Voit opiskella joko pelkän ohjaajakoulutuksen tai sitten molemmat kurssit. Kurssikokonaisuus tarjoaa innostavan ja kokeiluille avoimen kanavan oppia luonnontieteiden, matematiikan ja ohjelmoinnin opettamista tiedekerhon ohjaamisen kautta. Lisäksi kevään 2015 kurssilla voit hakea tiedeteatterikerhon ohjaajakoulutukseen.

Kurssit soveltuvat kaikille riippumatta aikaisemmasta opetuskokemuksesta. Vasta-alkajille kurssit antavat hyvän pohjan tutustua opettamisen kiehtovaan maailmaan ja kokeneemmille ne tarjoavat loistavan mahdollisuuden kehittyä ja kokeilla uusia luovia lähestymistapoja opetukseen

Kurssin tavoitteet

• Opiskelijasta tulee tiedoiltaan ja taidoiltaan osaava ja varma luonnontiede-, matematiikka- tai ohjelmointikerho-ohjaaja
• Opiskelija perehtyy innostavan ja elämyksellisen kerhokokonaisuuden suunnittelun periaatteisiin
• Opiskelija ohjaa kerhon päiväkoti-ikäisille, alakoululaisille, yläkoululaisille tai lukiolaisille (6 ohjauskertaa)
• Opiskelija oppii arvioimaan ja kehittämään kerho-opetustaan
• Opiskelija saa pätevyyden laadukkaiden tiedekerhojen ja -leirien toteuttamiseen
• Opiskelija oppii tuottamaan laadukasta kerhomateriaalia.

Opiskelijoiden kommentteja kurssista

”Kerhon ohjaaminen sytytti kipinän opettamiseen”

”Kurssi sai tajuamaan, kuinka ihanaa on tehdä töitä lasten kanssa”

”Yleisesti tosi hyödyllinen kurssi. Sopivasti teoriaa ja käytäntöä!”

Lisätietoa

Tule mukaan innostumaan ja innostamaan! Kurssit opetetaan kevätlukukaudelaa periodeissa III ja IV. Kurssikokonaisuudesta voit suorittaa molemmat kurssit tai vain ohjaajakoulutus -kurssin. Kurssi sopii vaihtoehtosisiksi opinnoiksi sekä aineopintoihin että syventäviin opintoihin.