Kemian opettajaksi?

Katso mainosvideo kemian opettajaopinnoista!

Kemian opettajan ammatti työllistää

Kemian opettajan ammatti on erinomainen valinta kemiasta, opettamisesta ja ihmisläheisestä työskentelystä kiinnostuneille. Työ on luovaa, mielenkiintoista ja haastavaa.

Kemian opettajaksi valmistuneilla on hyvät ja monipuoliset työllistymismahdollisuudet. Innostuneita ja osaavia kemian opettajia tarvitaan aina. Kemian opettajaksi valmistuneita työllistyy myös hallintoon esimerkiksi rehtoreiksi, opettajien koulutukseen, tutkijoiksi, toimittajiksi ja koulutustehtäviin eri yrityksissä.

Lue lisää eri opiskeluvaihtoehdoista!

Kemian opettaja on monialainen osaaja

Kemian opettajalta edellytetään monialaista osaamista. Kemian hyvä hallinta on olennaista, mutta pedagoginen tietämys aineen opettamisesta on myös erittäin tärkeää.

Aineenopettajan tieto rakentuu esimerkiksi Shulmanin (1987) mukaan kaikkiaan seitsemästä aineksesta, joita opettajan tulee usein samanaikaisesti huomioida opetustilanteessa:

 1. Aineen sisältötieto (esimerkiksi kemian käsitteet ja ilmiöt),
 2. Yleinen pedagoginen tieto (esimerkiksi luokan hallinta),
 3. Opetussuunnitelmatieto (mm. oppiaineen tavoitteet, sisällöt ja materiaalit),
 4. Pedagoginen sisältötieto (pedagogical content-knowledge, PCK),
 5. Tieto oppijoista ja heidän ominaisuuksistaan,
 6. Tieto kasvatusympäristöstä (mm. ryhmän ja luokan käyttäytymisestä) ja
 7. Tieto kasvatuksen päämääristä (mm. arvot).

Aineenopettajan koulutus antaa laaja-alaisen kelpoisuuden peruskoulun ja lukion aineenopettajaksi tutkintoon sisältyvissä opetusaineissa sekä muiden oppilaitosten yleissivistävien aineiden opettajaksi.

Miksi kemian opettajaksi?

Kemian opettajaopinnot aloittaneiden opiskelijoiden mielestä kemian opettajan työ on mielenkiintoista ja haasteellista. Tärkeänä pidetään opettajan vaikutusta oppimiseen ja mielikuviin kemiasta.

 • “Yhteiskunnallisesti tärkeä homma: Opettaja on avainasemassa matemaattisten aineiden osaamisen tasossa ja imagossa.”
 • “Se on siistii. Saan tehdä usein ikävinä pidetyistä aineista kivoja.”

Opiskelijoiden mielestä hyvä opettaja osaa asiansa, ja on empaattinen ja kannustava.

 • “Voin kannustaa, tukea ja innostaa nuoria. Opettaja on mielestäni myös tärkeä kasvattajana ja ohjaajana nuorten elämässä.”

Kemian opettajan työtä pidetään luovana.

 • “Työni on luovaa. Saan toteuttaa itseäni ja oppia joka päivä uutta.”
 • “Saan olla näytelmän pääohjaaja.”

Työn vaihtelevuutta arvostetaan.

 • “Jokainen päivä ja tunti on erilainen nuorten kanssa.”

Useille opiskelijoille oma kemian opettaja on ollut esikuva.

 • “Hyvä opettaja voi vaikuttaa paljon. Olen sen vuoksi täällä yliopistossa.”

Hyvät työllistymismahdollisuudet koetaan kannustavana tekijänä.

 • “Minun osaamistani tarvitaan. Matemaattisten aineiden opeista on pulaa.”
 • “Se antaa mulle useita mahdollisuuksia: Kemian opettaja voi olla töissä monilla asteilla: peruskoulu, lukio ja ammatilliset oppilaitokset. Voin toimia myös rehtorina, oppimateriaalin tekijänä, kouluttajana, opetuksen tutkijana yms.”

Koulutuksen jatkomahdollisuuksiakin pidetään tärkeänä asiana.

 • “Voin tehdä jatko-opintoja ja syventyä opetuksen kysymyksiin syvemmin: voin saada filosofian lisensiaatin tai tohtorin tutkinnon opetuksen alalta.”

Taloudelliset syyt vaikuttavat myös valintaan.

 • “Aineenopettajan palkka on aika kohtuullinen, 2500 – 3500 euroa/kk riippuen tuntimääristä ja lisistä.”

Tulevat opettajat osaavat odottaa kesälomaa.

 • “Kolme hyvää syytä: kesä-, heinä- ja elokuu. Voin kesäisin opiskella, matkustaa maailman ympäri, olla lasteni kanssa”