Opiskelu kemian opettajaksi

Opiskelu kemian opettajaksi on avartavaa ja haastavaa. Opettajuuteen kasvaessasi opit tuntemaan itsesi uudella tavalla. Kemian opettajaksi voit opiskella monella eri tavalla.

Kaipaatko neuvoja?

Opintoneuvoja auttaa

Kemian opettajan opintoihin liittyvissä kysymyksissä neuvoo Maiju Tuomisto, maiju.tuomisto@helsinki.fi, Chemicum-rakennuksen B-siivessä, 1. kerroksessa huoneessa B131. Voit sopia henkilökohtaisesta tapaamisesta sähköpostitse.

Ohjeita tavallisiin ongelmatilanteisiin

  1. Tietoa aiemmin tai muualla suoritettujen opintojen korvaavuuksista ja hyväksilukemisista saa kemian laitoksen yleiseltä opintoneuvojalta, yliopistonlehtori Seppo Lindroosilta, seppo.lindroos@helsinki.fi, puh. (09) 191 50207.
  2. Opintokokonaisuuksien merkintöjen hakemiseen saa neuvoa laitoksen opintotoimistosta, yliopistonlehtori Jarkko Ihanukselta, jarkko.ihanus@helsinki.fi, puh. (09) 191 51724.
  3. Tietoa opettajan pedagogisten opintojen suorittamisesta saa Opettajankoulutuslaitokselta, aineenopettajankoulutuksen amanuenssilta.
  4. Tietoa muiden aineiden opintojen suorittamisesta saa asianomaisten laitosten opintoneuvojilta.
  5. Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan sivustolle on koottu yleistä tietoa perustutkinto-opiskelusta.