Opintokokonaisuusmerkinnät

Yksittäisten opintojaksojen suoritukset rekisteröidaan ilman eri pyyntöä, mutta opintokokonaisuudet kirjataan vain opiskelijan hakemuksen perusteella. Tutkintotodistusta pyydettäessä opintojen on oltava kokonaisuuksina (perusopinnot ja aineopinnot).

Kemiaa toisena aineena opiskelevan mahdolliset opintokokonaisuudet (2014-2016):

  • 55113 Kemian perusopinnot (opettaja, sivuaine), 25 op
  • 55116 Kemian aineopinnot (opettaja, sivuaine), 35 op

Miten toimit?

Kun saat suoritettua kemian opintokokonaisuuden viimeisen kurssin, kannattaa samantien huolehtia irralliset kurssit yhdeksi kokonaisuudeksi opintosuoritusotteeseen.

Kaikkien opintokokonaisuuksien arvosana määräytyy opintojaksojen arvosanoista opintopisteillä painotetun keskiarvon mukaan.

Kemian laitos