Opintokokonaisuusmerkinnät

Yksittäisten opintojaksojen suoritukset rekisteröidaan ilman eri pyyntöä, mutta opintokokonaisuudet kirjataan vain opiskelijan hakemuksen perusteella. Tutkintotodistusta pyydettäessä opintojen on oltava kokonaisuuksina (perusopinnot ja aineopinnot).

Kemiaa toisena aineena opiskelevan mahdolliset opintokokonaisuudet (2014-2016):

  • 55113 Kemian perusopinnot (opettaja, sivuaine), 25 op
  • 55116 Kemian aineopinnot (opettaja, sivuaine), 35 op

 

Miten toimit?

Kun saat suoritettua kemian opintokokonaisuuden viimeisen kurssin, kannattaa samantien huolehtia irralliset kurssit yhdeksi kokonaisuudeksi opintosuoritusotteeseen.

Kaikkien opintokokonaisuuksien arvosana määräytyy opintojaksojen arvosanoista opintopisteillä painotetun keskiarvon mukaan.

  • Täytä opintokokonaisuuslomake. Opintokokonaisuuden sisältö ja opintopistemäärä riippuvat siitä, minkä vuoden tutkintovaatimuksia noudatat.
  • Lähetä lomake tarkastettavaksi HOPS-ohjaajalle s-postin liitteenä. Ilmoita viestissä myös, minkä vuoden tutkintovaatimuksia noudatat.
  • Saat HOPS-ohjaajalta vastauksen. Valmistaudu korjaamaan lomakkeen sisältöä, jos näin pyydetään.
  • Hyväksytty lomake tulostetaan täällä yksikössä.
  • Professori Maija Aksela allekirjoittaa hyväksytyn opintokokonaisuuden  ja huolehtii sen rekisteröintiin.
  • Jos opintomerkintä ei ilmesty WebOodiin muutaman viikon kuluessa, ota yhteyttä Tiedekunnan opintotoimistoon.

Kemian laitos