Suoritettavat opinnot

KEMIA TOISENA OPETETTAVANA AINEENA (60 OP)
UUDET TUTKINTOVAATIMUKSET 2017–

Tässä esitellään uudet, Ison Pyörän mukaiset tutkintovaatimukset. Jos et ole vielä aloittanut kemian toisen opetettavan aineen opintoja, seuraat näitä vaatimuksia. Ensin suoritetaan pelkkiä kemian opintoja sisältävät perusopinnot. Ne ovat samat myös kemian ja kemian opettajan opintosuuntien opiskelijoille. Vasta sitten suoritetaan aineopinnot, jotka sisältävät myös Kemian opettajankoulutusyksikön kursseja.

KEK100 Kemian perusopinnot (25 op)
 • KEK101 Atomit, molekyylit ja rakenteet (5 op)
 • KEK103 Energia, reaktiivisuus ja kemiallinen tasapaino (5 op)
 • KEK104 Epäorgaaninen kemia (5 op)
 • KEK105 Kemian perustyöt (5 op)
 • KEK 102 Orgaaninen kemia 1 (5 op)
MFK-K120 Kemian opettajan (toinen opetettava aine) aineopinnot (35 op)

Suorita kaikki

 • KEK207 Epäorgaanisen kemian työt 1 (5 op)
 • KEK209 Orgaanisen kemian työt 1 (5 op)
 • MFK-K202 Kemia elinympäristössä (5 op)
 • MFK-K203 Kemian käsitteet ja ilmiöt opetuksessa (5 op)
 • MFK-K204 Tutkimuksellinen kemian opetus (5 op)

Suorita yksi seuraavista

 • KEK201 Molekyylien rakenne ja spektroskopia (5 op)
 • KEK281 Molekylers struktur och spektroskopi (5 op)
 • KEK203 Termodynamiikka ja dynamiikka (5 op)
 • KEK283 Termodynamik och dynamik (5 op)

Suorita yksi seuraavista

 • MFK-K205 Kestävä kemia (5 op)
 • MFK-K206 Kemia tieteenä (5 op)
 • KEK106 Matematiikkaa kemisteille (5 op)
 • KEK110 Kemian perusteet (5 op)
VANHAT TUTKINTOVAATIMUKSET 2014–2016

Tässä esitellään tutkintovaatimusten 2014–2016 mukaiset opinnot. WebOodin vastaavuustaulukko kertoo, mitkä nykyisistä kursseista ovat vastaavia tässä mainittujen vanhojen kurssien kanssa.

55113 Kemian perusopinnot (opettaja, sivuaine) (25 op)
 • 55052 Atomit, molekyylit ja vuorovaikutukset, 5 op
 • 55053 Energia, reaktiivisuus ja kemiallinen tasapaino, 3 op
 • 55056 Orgaaninen kemia I, 5 op
 • 55015 Turvallinen työskentely laboratoriossa, 1 op
 • 55057 Kemian perustyöt I, 3 op
 • 55085 Johdatus kemian opetukseen, 4 op (kemia toisena opetettavana aineena)
 • 55004 Kemia elinympäristössä, 4 op
55116 Kemian aineopinnot (opettaja, sivuaine) (35 op)

Pakolliset opinnot (26 op)

 • 55059 Liuoskemia, 3 op
 • 55055 Epäorgaaninen kemia, 5 op
 • 55036 Kemian opetuksen keskeiset alueet I,* 6 op
 • 55111 Tutkimuksellinen kemian opetus I,* 5 op
 • 55058 Kemian perustyöt II, 3 op
 • 55061 Epäorgaanisen kemian työt I, 4 op tai
 • 55066 Orgaanisen kemian työt I, 4 op

*Oltava suoritettuna ennen syventävää harjoittelua.

Vaihtoehtoiset opinnot (9 op)

Vaihtoehtoiset aineopinnot valitaan kemian opettajankoulutusyksikön opintoneuvojan ohjauksessa seuraavista opintojaksoista:

 • 55135 Luonnontieteiden kerho-opetus: Ohjaajakoulutus, 2 op
 • 55136 Luonnontieteiden kerho-opetus: Käytännön ohjaaminen, 3 op
 • 50095 Matematiikka ja luonnontieteet yhteiskunnassa, 3 op
 • 55137 Media- ja monilhttps://blogs.helsinki.fi/kem-ope/wp-admin/post.php?post=355&action=edit&lang=fiukutaito tiede- ja teknologiakasvatuksessa, 5 op
 • 55128 Kemian opettajuutta tukevat tapahtumat, 1-2 op
 • 55006 Kemian mallit ja visualisointi, 5 op
 • 55037 Kemian opetuksen keskeiset alueet II, 4 op
 • 55018 Kemia tieteenä, 5 op
 • 55112 Tutkimuksellinen kemian opetus II, 5 op
 • 55069 Molekyylien rakenne ja spektroskopia, 5 op
 • 55126 Erilaiset oppijat kemian opetuksessa, 3 op
 • 55061 Epäorgaanisen kemian työt I, 4 op
 • 55066 Orgaanisen kemian työt I, 4 op
 • 55076 Instrumenttianalytiikka, 4 op
 • 55063 Orgaaninen kemia II, 5 op
 • 55065 Orgaanisten yhdisteiden rakenteiden selvittäminen, 3 op
 • 55068 Termodynamiikka ja dynamiikka, 5 op
 • 55319 Vihreä kemia: uusiutuvat raaka-aineet ja kestävä energia, 4 op
 • 55074 Polymeerikemia, 4 op
55115 Kemian syventävät opinnot (opettaja, sivuaine) (60 op)

Kemiasta toisena opetettavana aineena on mahdollista suorittaa lisäksi vähintään 60 opintopisteen laajuiset syventävät opinnot. Syventävät opinnot sovitaan erikseen professori Maija Akselan kanssa. Niihin sisältyy 20 op:n laajuinen tutkielma.