Suoritettavat opinnot

Kemian perus- ja aineopinnot (opettaja, sivuaine)

Tässä esitellään tutkintovaatimusten 2014 – mukaiset opinnot.

Siirtymäsäännöistä löydät lisätietoa vanhojen ja nykyisten kurssien vastaavuuksista .

Perusopetuksen ja lukion aineenopettajalta edellytetään toisesta opetettavasta aineesta vähintään 60 opintopisteen laajuiset perus- ja aineopinnot.

Huom! Soveltavaan ja syventävään harjoitteluun pääseminen edellyttää kurssien Kemian opetuksen keskeiset alueet I ja Tutkimuksellinen kemian opetus I suorittamista. Tarkista aina viimeisimmät vaatimukset, kuten harjoitteluun vaadittu opintopistemäärä,  tiedekunnasta.

55113 KEMIAN PERUSOPINNOT (OPETTAJA, SIVUAINE) (25 OP)

 • 55052 Atomit, molekyylit ja vuorovaikutukset, 5 op
 • 55053 Energia, reaktiivisuus ja kemiallinen tasapaino, 3 op
 • 55056 Orgaaninen kemia I, 5 op
 • 55015 Turvallinen työskentely laboratoriossa, 1 op
 • 55057 Kemian perustyöt I, 3 op
 • 55085 Johdatus kemian opetukseen, 4 op (kemia toisena opetettavana aineena)
 • 55004 Kemia elinympäristössä, 4 op

55116 KEMIAN AINEOPINNOT (OPETTAJA, SIVUAINE) (35 OP)

Pakolliset opinnot (26 op)

 • 55059 Liuoskemia, 3 op
 • 55055 Epäorgaaninen kemia, 5 op
 • 55036 Kemian opetuksen keskeiset alueet I,* 6 op
 • 55111 Tutkimuksellinen kemian opetus I,* 5 op
 • 55058 Kemian perustyöt II, 3 op
 • 55061 Epäorgaanisen kemian työt I, 4 op tai
 • 55066 Orgaanisen kemian työt I, 4 op

*Oltava suoritettuna ennen soveltavaa ja syventävää harjoittelua.

Vaihtoehtoiset opinnot (9 op)

Vaihtoehtoiset aineopinnot valitaan kemian opettajankoulutusyksikön opintoneuvojan ohjauksessa seuraavista opintojaksoista:

 • 55135 Luonnontieteiden kerho-opetus: Ohjaajakoulutus, 2 op
 • 55136 Luonnontieteiden kerho-opetus: Käytännön ohjaaminen, 3 op
 • 50095 Matematiikka ja luonnontieteet yhteiskunnassa, 3 op
 • 55137 Media- ja monilhttps://blogs.helsinki.fi/kem-ope/wp-admin/post.php?post=355&action=edit&lang=fiukutaito tiede- ja teknologiakasvatuksessa, 5 op
 • 55128 Kemian opettajuutta tukevat tapahtumat, 1-2 op
 • 55006 Kemian mallit ja visualisointi, 5 op
 • 55037 Kemian opetuksen keskeiset alueet II, 4 op
 • 55018 Kemia tieteenä, 5 op
 • 55112 Tutkimuksellinen kemian opetus II, 5 op
 • 55069 Molekyylien rakenne ja spektroskopia, 5 op
 • 55126 Erilaiset oppijat kemian opetuksessa, 3 op
 • 55061 Epäorgaanisen kemian työt I, 4 op
 • 55066 Orgaanisen kemian työt I, 4 op
 • 55076 Instrumenttianalytiikka, 4 op
 • 55063 Orgaaninen kemia II, 5 op
 • 55065 Orgaanisten yhdisteiden rakenteiden selvittäminen, 3 op
 • 55068 Termodynamiikka ja dynamiikka, 5 op
 • 55319 Vihreä kemia: uusiutuvat raaka-aineet ja kestävä energia, 4 op
 • 55074 Polymeerikemia, 4 op

Syventävät opinnot

Kemiasta toisena opetusaineena on mahdollista suorittaa lisäksi vähintään 60 opintopisteen laajuiset syventävät opinnot.

55115 KEMIAN SYVENTÄVÄT OPINNOT (OPETTAJA, SIVUAINE) (60 OP)

Syventävät opinnot sovitaan erikseen professori Maija Akselan kanssa. Niihin sisältyy 20 op:n laajuinen tutkielma.

 

Kemian laitos